Op het internet is het niet gemakkelijk om een correcte diagnose depressie te vinden, omdat veel informatie niet correct is. Veel sites spreken elkaar tegen, ondanks dat ze beiden toch medisch correct lijken te zijn. Waar moet je dus beginnen?

Mijn Kwartier werd ontwikkeld door artsen en psychologen om mensen op een laagdrempeliger niveau te informeren over depressie, stress, angst en burn-out. Het is namelijk niet altijd even gemakkelijk om de stap naar hulpverlening te zetten. Daarom wilt Mijn Kwartier en het bijhorende zelfhulpprogramma een aanvulling vormen op de huidige hulpverlening en samenwerken om meer mensen te bereiken en te helpen bij het aanpakken van hun diagnose depressie.

Diagnose depressie? Wanneer heb ik een diagnose depressie?

Om depressie te diagnosticeren in België en Nederland wordt doorgaans de DSM gehanteerd door psychiaters en psychologen. De DSM is vandaag reeds aan zijn 5de editie toe en wordt wereldwijd gehanteerd om mentale ziektes te diagnosticeren.

Hieronder vind je enkele tekenen die wijzen op een depressie:

  • Je down voelen
  • Geen plezier meer maken
  • Gewichtsschommelingen
  • Vaak slaperig zijn
  • Je slap of opgefokt voelen
  • Gebrek aan energie
  • Je voelt je waardeloos
  • Je voelt je vaak schuldig
  • Moeite met concentratie

Diagnose depressie? Mag ik mezelf diagnosticeren?

Neen. Ondanks je kennis en inzicht over deze symptomen mag je jezelf niet diagnosticeren. De enige die een diagnose depressie kan bevestigen is een psychiater. Maar als je jezelf niet mag diagnosticeren, wat ben je dan met dit inzicht over een diagnose depressie? Hoewel je jezelf niet kan diagnosticeren, helpt je kennis over de symptomen van depressie je wel verder bij het selecteren van een behandeling en het evalueren van je levensgeluk. Vele hedendaagse therapieën gaan er zelfs vanuit dat een diagnose niet nodig is om aan jezelf te werken.

Diagnose depressie? Behandeling van een diagnose depressie?

Verschillende behandelingen vertrekken namelijk vanuit het basisidee dat er een geheim schuilt in de dingen die je geluk en voldoening brengen. Samen met jou ontdekken ze jouw veerkracht en mogelijkheden en hoe je deze nu kan toepassen om negatieve situaties of elementen in je leven aan te pakken.

Mijn Kwartier werd ontwikkeld door artsen en psychologen en heeft als doel je te helpen in het ontplooien van je eigen capaciteiten en veerkracht. Aan de hand van therapeutische technieken gaat het op zoek naar wat jij kan doen om je symptomen aan te pakken en hoe je jouw doelen kan realiseren.

Diagnose depressie? Doe de gratis depressie test!

Mijn Kwartier bevat een gratis depressie test, die je binnen de 5 minuten zal vertellen wat de invloed van depressie symptomen op jouw leven is en hoe deze symptomen kan tegengaan. Deze depressie test biedt geen diagnose aan, maar wel een inzicht in hoe je jouw geluk kan hervinden.