Depressietest? Een depressie diagnosticeren?

Depressie is een van de meest complexe mentale ziektes. Het heeft vele uitingsvormen, waardoor het vaak moeilijk is om een depressie vast te stellen. Daarenboven lijken de symptomen ook hard op andere ziektes, zoals burn-out.

Op het internet vind je veel omtrent de symptomen van depressie, maar mag je daarom een depressie diagnosticeren bij jezelf? Nee, enkel een arts of psychiater kan een depressie diagnosticeren. Wat je wel kan doen is nakijken welke symptomen op jou van toepassing zijn om de graad van depressie te schatten. Dit kan je onder andere doen aan de hand van een depressietest.

Depressietest? De symptomen van depressie?

Lees hier de symptomen van depressie:

 • Neerslachtig humeur
 • Ongeïnteresseerd zijn/geen plezier maken
 • Sterk vermageren of verdikken
 • Frequent slaperig
 • Zich opgewonden of slapjes voelen
 • Vermoeidheid of gebrek aan energie
 • Overdreven gevoel van waardeloosheid
 • Schuldgevoel
 • Verminderd denk- en concentratievermogen
 • Spijsverteringsklachten
 • Gewichtsveranderingen
 • Vage klachten

Depressietest? De stadia van depressie?

Depressie bevat verschillende stadia. In het eerste stadium zal je merken dat je neerslachtig wordt en moeite hebt met het ervaren van positieve gevoelens. Dit komt omdat depressie zich eerst richt op de centra van de hersenen, die positieve gevoelens produceren.

In het volgende stadia worden ook je negatieve gevoelens uitgeschakeld en beland je in een soort apathische fase. Je voelt niets meer. Het mechanisme achter depressie heeft nu ook de centra, die instaan voor de negatieve gevoelens, aangevallen en stilgelegd.

Depressietest? Een behandeling van depressie?

Het is nuttig om depressie zo snel mogelijk aan te pakken, aangezien sommige depressies blijvende schade kunnen veroorzaken in de hersenen en ervoor kunnen zorgen dat je een grotere kans hebt op een nieuwe depressie.

Een depressie kan behandeld worden aan de hand van psychotherapie. Er bestaan ook andere alternatieven zoals online therapie. Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, geïnspireerd op de cognitieve gedragstherapie, dat depressie met gemiddeld 77% doet dalen na één maand (volgens een onderzoek gepubliceerd in de Artsenkrant, 2011).

Depressietest? Doe de depressietest!

Wil je weten in welke mate jouw depressie gevorderd is, of welke symptomen op jou van toepassing zijn? Doe dan hier de gratis depressietest!