Asperger is een minder bekende variant van autisme. Het syndroom van asperger is een variant van autisme en veel symptomen zijn gelijkaardig bij beiden. Toch is er een groot verschil. Het syndroom van Asperger wordt namelijk gekenmerkt door een normaal tot verhoogd IQ. Het syndroom van autisme wordt gekenmerkt door een verlaagd IQ. Tussen beide syndromen is er dus een groot verschil wat IQ betreft. In dit artikel sommen we asperger kenmerken op en mogelijke behandelingsmethoden voor asperger.

Asperger kenmerken: symptomen van asperger

Zoals eerder vermeld, wordt het syndroom van asperger gekenmerkt door een normaal tot verhoogd IQ. Dit is het grootste verschil met autisme. Verder hebben ze dus dezelfde symptomen, maar toch is het IQ van zo’n belang dat het ervoor gaat zorgen dat mensen met asperger of autisme een ander uitingspatroon aan hun symptomen geven. Zoals bij autisme, hebben mensen met asperger moeite met communicatie of met gesprekken met mensen te voeren. Dit kan zich uiten op alle verschillende manieren. Bijvoorbeeld, ze ontmoeten iemand nieuw of zelfs als ze mensen al een tijdje kennen, blijft het moeilijk om met hen te converseren. Waarom precies? Omdat mensen met asperger of autisme niet goed onuitgesproken of zelfs vermelde regels van communicatie onder de knie krijgen. Als iemand gestorven is, weten ze bijvoorbeeld niet goed wat zeggen of hoe reageren. En wat is de normale periode om je steun te betuigen bij deze persoon? Voor mensen met asperger is dit moeilijk te vatten. Waar het verschil ligt met autisme, is dat deze mensen een hoger IQ hebben en dat kan ervoor zorgen dat ze sneller bepaalde regels onder de knie hebben of dat ze sneller een patroon herkennen in bepaalde conversaties. Om die rede zal het symptoom vaak minder opvallen bij mensen met asperger dan bij mensen met autisme.

Verder hebben mensen met asperger moeite met flexibiliteit. Als ze dan regels onder de knie hebben, vinden ze het moeilijk als er vanaf geweken wordt. Op die moment kunnen ze soms kwaad worden, omdat ze niet snappen dat de regel dan toch niet nageleefd wordt.  Hierop heeft IQ een iets mindere invloed dan op het probleem met communicatie, maar toch kunnen mensen met asperger leren wat andere mogelijkheden zijn om hun woede uit te drukken op een sociaal aanvaardbare manier.

Asperger kenmerken: behandeling

Mensen met asperger hebben vaak stress en dat verergert hun symptomen. Het is dus nuttig om deze stress aan te pakken, zodat ze hun symptomen kunnen doen afnemen. Wie minder stress heeft, kan ook logischer nadenken en meer beroep doen op wat hen geleerd is over woede of communicatie. Mijn Kwartier biedt een online zelfhulpprogramma dat je kan helpen in het aanpakken van je stress. Bovendien bevat het ook modules, die je nieuwe communicatietechnieken kunnen aanleren.

Asperger kenmerken: doe de stresstest

Om te weten in welke mate stress een invloed kan hebben op jouw symptomen, kan je altijd de gratis stresstest doen!