De afgelopen aanslagen hebben veel mensen diep geraakt. Bovendien riepen ze veel gemende reacties op. Terrorisme kan het gevoel van eenheid versterken. Spijtig genoeg kan terrorisme ook angst inboezemen. Het is natuurlijk normaal angst te hebben na een aanslag, maar wanneer spreken we van teveel angst? Kan de angst zo intens worden dat het ons functioneren beïnvloedt? Hoe pakken we deze angst voor terrorisme aan?

Angst voor terrorisme? De symptomen!

Angst voor terrorisme verschilt niet van symptomen tegenover andere angstvormen. Je ervaart hartkloppingen, bemerkt dat je sneller begint te zweten en dat bovendien je spieren opspannen. Je lichaam prepareert zich om te reageren op gevaar, zoals bijvoorbeeld als je iemand met een bom ziet lopen. Bovendien verbreden je pupillen. Net zoals in de oertijd maakt ons lichaam ons klaar sneller weg te lopen, kracht te vinden om te vechten,.... Angst voor terrorisme zorgt ervoor dat je sneller een beslissing kan nemen wanneer je geconfronteerd wordt met een levensgevaarlijke situatie.

Naast lichamelijke symptomen zijn er ook heel wat psychologische symptomen bij angst voor terrorisme. Zo hebben mensen met een angststoornis vaak het gevoel dat ze als het ware buiten hun lichaam treden en als een buitenstaander kijken naar wat hun lichaam doet en wat er gebeurt. Dit heet depersonalisatie. Bovendien kan je ook het gevoel hebben dat wat er gebeurt niet realiteit is, dat het een soort droom is. Dit heet derealisatie.

Zelfs het denken aan angst voor terrorisme kan deze symptomen na een tijdje oproepen. Je krijgt als het ware angst voor angst. Omdat de symptomen van angst voor terrorisme zo overweldigend kunnen zijn, kunnen ze optreden bij enkel het denken aan de symptomen. Dit vorm als het ware een vicieuze cirkel van angst.

Wanneer is angst voor terrorisme problematisch?

Zoals in de inleiding reeds gezegd is, is het normaal angstig te zijn na een aanslag. Je kan je dan veiliger voelen door een tijdje de plaats van de aanslag te mijden of door bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Angst voor terrorisme wordt echter problematisch of klinisch als het je functioneren gaat belemmeren, bijvoorbeeld je durft je huis niet meer te verlaten voor weken aan een stuk, waardoor je niet meer naar de supermarkt kan gaan. De boodschap is dus: angst uit veiligheid is gezond, maar teveel angst vraagt om hulp.

Angst voor terrorisme? De behandeling!

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, ontwikkeld door artsen en psychologen, om mensen dagelijks te begeleiden in het aanpakken van hun angst. Het ondersteunt je in het doorbreken van de vicieuze cirkel van angst en stap voor stap weer te genieten van dingen, die je daarvoor graag deed. Leer bewuster leven en genieten van wat jou gelukkig maakt door een kwartier per dag ons online zelfhulpprogramma te volgen!

Wil je graag testen in welke mate jij last hebt van angstsymptomen? Doe dan hier de gratis angst test!