Autisme is één van de meest bekende ontwikkelingsstoornissen. Andere ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, ADD, verschillen op veel verschillende gebieden erg van autisme. Wat houdt autisme precies in en wat zijn autisme kenmerken? Dit artikel somt de autisme kenmerken op en beschrijft ook wat mogelijke behandelingen zijn.

Autisme kenmerken: symptomen van autisme

Autisme heeft als hoofdkenmerk een verlaagd IQ. We kunnen spreken van een verlaagd IQ als iemand een IQ van 80 of lager heeft. Verder hebben mensen met autisme problemen met communicatie. Je zal merken dat ze bepaalde situaties niet goed snappen of raar kunnen reageren in bepaalde gesprekken. Ze snappen onuitgesproken en vaak ook uitgesproken regels moeilijk. Ze hebben moeite met nieuwe mensen te leren kennen, maar ook om bestaande vriendschappen te onderhouden. Dit is in combinatie met een verlaagd IQ een minder goede combinatie. Doordat mensen met autisme een verlaagd IQ hebben, hebben zij ook meer moeite met het aanleren van regels.

Daarenboven hebben mensen met autisme het moeilijk met flexibiliteit. Doordat ze regels moeilijk snappen, kunnen ze bijvoorbeeld niet snappen dat de les later begint, of dat de bus een paar minuten later komt. Mensen met autisme kunnen daardoor kwaad worden en snappen ook niet waardoor er afgeweken wordt door de regels.

Autisme kenmerken: behandeling

Mensen met autisme kunnen vaak veel stress ervaren. Ze hebben het moeilijk met regels en kunnen vaak ook kwaad worden als er van deze regels afgeweken wordt. Conversaties voeren met mensen of nieuwe mensen leren kennen, kan vaak stress oproepen. Op die manier kan stress vaak de autisme kenmerken erger maken. Door stress kan het zijn dat mensen impulsiever worden om meer last hebben met communicatie.

Om deze stress aan te pakken, kan je het online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier volgen. Het helpt je met het aanpakken van stress en daarbij kan het zijn dat je autisme kenmerken afnemen.

Autisme kenmerken: doe de stresstest!

Om te zien in welke mate stress een invloed kan hebben op autisme kenmerken, kan je de gratis stresstest doen. Na het invullen van de test krijg je meteen jouw persoonlijke scores op angst, stress en depressie.