ADHD is één van de meest bekende ontwikkelingsstoornissen in onze hedendaagse maatschappij. De meeste kennen één van de hoofdsymptomen van ADHD wel, namelijk hyperactiviteit. Maar er zijn nog veel andere kenmerken van ADHD, niet misschien minder gekend zijn. Dit artikel somt de kenmerken van ADHD op en geeft mogelijke behandelingen van ADHD. Verder vermelden we ook welke andere factoren een invloed kunnen hebben op de kenmerken van ADHD.

Kenmerken ADHD: symptomen van ADHD

ADHD wordt gekenmerkt door drie hoofdsymptomen: hyperactiviteit, aandachtstoornissen en problemen met het controleren van impulsief gedrag.  Het eerste, de hyperactiviteit, is waarschijnlijk het meest bekende symptoom van ADHD. Het wil zeggen dat kinderen, die ADHD hebben, moeite hebben met stil zitten. Ze storen vaak de klas en vinden het moeilijk om gedurende een hele dag op hun stoel te blijven zitten. Vaak leven deze kinderen zich uit tijdens lessen lichamelijke opvoeding en tijdens de speeltijden. Hun hyperactiviteit kan soms voor zuchten of vervelende reacties van andere kinderen zorgen, omdat zij vaak niet begrijpen waarom een kind met ADHD dit doet.

Als tweede symptoom van ADHD is er de aandachtstoornissen. Kinderen met ADHD hebben het moeilijk om gedurende lange tijd hun aandacht bij hetzelfde te houden. Naast hun hyperactiviteit, maakt dit het moeilijk om lessen te volgen of om thuis huiswerk te maken. Dit vertaalt zich dan bijna in alle gevallen in de punten. Kinderen met ADHD hebben moeite met leren en hun huiswerk maken, en dit heeft vaak lage cijfers tot gevolg. Wat soms een ommekeer voor bepaalde kinderen kan zijn, is dat ze iets op school kunnen volgen, waarmee ze met hun handen kunnen werken. Dan hoeven ze niet stil te zitten en zijn ze fysiek bezig.

Als laatste symptoom van ADHD zijn er de problemen met impulscontrole. Kinderen, die ADHD hebben, zijn vaak erg impulsief. Dit kan ervoor zorgen dat ze moeilijkheden hebben met het maken en onderhouden van vriendschappen. Verder kan dit gebrek in impulscontrole ervoor zorgen dat ze vaak geen blijf weten met hun woede.

Kenmerken ADHD: behandeling van ADHD

Stress kan de symptomen en kenmerken van ADHD verergeren. Het kan ervoor zorgen dat ze meer moeite hebben met impulscontrole, zich nog minder goed kunnen concentreren en hyperactiever worden. Daarom is het nuttig om stress bij ADHD aan te pakken, om zo ook de symptomen en kenmerken van ADHD te verminderen. Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, dat deze kinderen kan helpen in het aanpakken van stress en het verminderen van hun symptomen. Als je boven de 13 jaar bent, kan je het programma volgen, mits enige uitleg van je ouders. Het kan dus zijn dat je ouders soms een woordje uitleg moeten geven, maar het is wel belangrijk dat je het programma verder alleen volgt.

Kenmerken ADHD: doe de stresstest!

Om te ontdekken in welke mate stress jouw symptomen kan beïnvloeden, kan je de gratis stresstest invullen!