Stress is een veel voorkomend probleem in onze hedendaagse maatschappij. Iedereen heeft er wel eens last van. Maar stress is niet altijd zo onschuldig als het lijkt. Soms kan stress een positieve bijdrage hebben, namelijk ons aansporen, maar in veel gevallen is het heel nefast voor ons. Zowel lichamelijk als psychisch heeft het gevolgen. Wanneer wordt stress te erg en mondt het uit in andere, zwaardere problematieken? Wanneer wordt stress burn-out? Dit artikel geeft antwoord op voorgaande vragen en legt de link tussen beide uit.

Wat is de link tussen stress en burn-out?

Stress heeft veel lichamelijke en psychische gevolgen. In het begin vallen deze symptomen niet zo op en hebben ze niet zo'n invloed op ons dagelijks leven. Naarmate de stress langer aanhoudt, des te meer gevolgen je ondervindt van stress. Je slaapt slechter, piekert voortdurend, hebt hoofdpijn.... Je ziet dat, als deze symptomen aanhouden, ze ons dagelijks functioneren enorm kunnen aantasten. Deze symptomen zijn voor niemand leuk om te ervaren. Ze putten ons lichamelijk en fysiek uit.

Waar de grens ligt, is voor iedereen anders. Mensen hebben namelijk een andere tolerantiegrens en ook de symptomen en de ernst ervan is niet bij iedereen hetzelfde. Bij langdurige stress gebeurt het vaak dat deze stress uitmondt in een burn-out. Het wordt allemaal even teveel en je kan de symptomen niet langer dragen. Hier spreken we natuurlijk over een langere tijdsperiode. Stress mondt niet uit in burn-out na twee weken.

Leidt stress altijd tot burn-out?

De kans bij langdurige stress dat je een burn-out krijgt, is groter dan andere gevolgen. Stress zal natuurlijk niet altijd tot burn-out leiden. Hiervoor moet er sprake zijn van langdurige stress. Daarenboven kan deze langdurige stress ook in andere gevolgen uitmonden, denk hier maar aan depressie.

Hoe kan Mijn Kwartier helpen?

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma dat gespecialiseerd is in het behandelen van  stress, burn-out, angst en depressie. Dagelijks kan je jezelf begeleiden aan de hand van online video's en oplossingsgerichte vragen. Op die manier helpt Mijn Kwartier je in het reduceren van stress en de bijhorende gevolgen.

Waar kan ik stress meten?

Je kan stress meten aan de hand van onze gratis stresstest. Deze test neemt een 5-tal minuten in beslag en toont je jouw scores meteen na afloop!