Stress wordt een steeds groter probleem op de werkvloer, en dus wordt er man en macht geïnvesteerd om de stress de baas te kunnen. "De afgelopen decennia is de werkstress enorm toegenomen", zegt Dr. Paul Koeck, oprichter van het stressbegeleidingsproject MijnKwartier.be en Coachteam.com. Dat zeggen ook de cijfers: ongeveer 29,3% van de Vlaamse werknemers zegt problematisch psychisch vermoeid te zijn en 55% van het totaal aantal ziekteverzuimdagen is te wijten aan werkstress.

Dokter Paul Koeck specialiseerde zich in stressreductie bij werknemers en bedrijfsleiders van internationale bedrijven. Hij ontwikkelde de therapie 'Solution Focused Management' en helpt dagelijks ongeveer 4.500 mensen om hun stressniveau te verminderen. Hij ziet een aantal oorzaken voor de toegenomen werkstress.

1. We werken anders: meer denken dan doen

"In de 19de eeuw werkten mensen vooral met de handen. Als je je spieren overbelastte, kreeg je pijn. Een duidelijk signaal van je lichaam dat je moet stoppen. Nu werken we hoofdzakelijk met onze hersenen. Als je die overbelast, gebeurt er in eerste instantie niets. Maar op langere termijn verandert er iets biologisch in je hersenweefsel waardoor je geheugen en concentratie verminderen, je niet meer zo goed kunt focussen en je vaardigheden voor planning verminderen. Iemand met chronische stress geraakt psychisch vermoeid, angstig, depressief, ..."

2. Globalisering: concurrentie zit overal

"De wereld is een dorp geworden. Dat leidt tot onzekerheid en angst, zowel bij de werknemers als bij de bedrijfsleiders zelf. Onze ondernemingen moeten concurreren met bedrijven uit andere continenten. De oude manier van werken of ondernemen voldoet niet meer. Iedereen - zowel werkgever als werknemer - moet leren prioriteiten te stellen."

3. De baas weet het ook niet meer

"Ook bedrijfsleiders kunnen zich onzeker voelen: wat moeten we doen om succesvol te zijn? Het gevolg is dat zij onduidelijke opdrachten geven. Fout management leidt dan weer tot stress bij de werknemers."

4. Je vindt je werk niet zinvol

"Als je het gevoel hebt dat je geen zinvol werk (meer) doet, als je geen resultaten ziet van je inzet, ontstaat ontmoediging en frustratie. Dat is vaak een heel subjectief gevoel dat negatieve stress veroorzaakt."

5. Je werkt aan een donker, lawaaierig bureau

"Te veel of te weinig licht, te veel lawaai, te dicht op mekaar zitten of juist afgezonderd moeten werken, ... zijn allemaal factoren die het gevoel van welzijn op de werkvloer ondermijnen. Als er in een bedrijf open communicatie is, kan je zoiets meestal makkelijk oplossen. Maar als je daar met je baas niet over kunt praten, is er een probleem."

6. Je voelt je onbegrepen

"Je gesteund voelen door je baas en collega's is nog zo'n belangrijke factor. Mensen willen het gevoel hebben dat ze begrepen worden en controle hebben over het eindresultaat van hun werk. Als dat wegvalt, raken ze gedemotiveerd."

6 antistresstips mét onmiddellijk effect

1. Schakel je smartphone van het werk uit na je uren. Niemand kan eisen dat je 24u/24u bereikbaar bent. 2. Reorganiseer je internetgebruik. Bekijk je e-mails op vaste tijdstippen en niet bij ieder bericht dat binnenloopt. 3. Bekijk je mobiliteit. Als de dagelijkse files jou stress bezorgen, zoek dan een job dichter bij huis of vraag aan je werkgever of je mag thuiswerken. 4. Maak dagelijks 15 minuten tijd om stil te staan bij jezelf. Doe een wandeling in de buitenlucht, luister naar rustige muziek, mediteer, ... 5. Focus op het positieve. Denk dagelijks even na over de dingen die je als positief hebt ervaren die dag. 6. Kies één prioriteit per dag en probeer dat project zo goed mogelijk te doen.

Stress verminderen begint bij jezelf

Dokter Paul Koeck: "Veel mensen denken dat ze niets kunnen doen tegen stress omdat er boven hun hoofden beslist wordt. Dat is onjuist. Jij bepaalt zelf hoe je met stress omgaat. Als ik mensen coach, leer ik hen vooral om zelf actie te ondernemen. Misschien moet je eens een boek lezen over stressreductie, een vriend aanspreken of op het internet een test doen om je stressniveau te meten. Als je echt diep zit, kan je beslissen om (professionele) hulp te zoeken bij een arts of psycholoog, een personal coach, een zelfhulpgroep, in meditatie, ... Er bestaan veel manieren om de knop te leren omdraaien. Maar even belangrijk is dat je dagelijks oefent tot het een gewoonte wordt om op een andere manier te denken of te handelen. Alleen zo voorkom je herval."

Caroline Stevens 6/05/16 - 08u00

Lees het artikel op de site van HLN: Waarom ervaren we zoveel stress?