Online zelfhulp is in opmars om stress, depressie, burn-out of angst te behandelen!

Zelfhulp boeken

Zelfhulp boeken kennen al langer een groot succes in de verenigde staten. Steeds meer mensen zoeken zelf naar oplossingen voor hun problemen. Sommigen vinden inderdaad oplossingen in zelfhulp boeken. Anderen kopen het boek en het blijft op hun nachtkastje liggen voor later.

Online zelfhulpprogramma om stress aan te pakken

Online zelfhulp hulpverleningsprogramma's en online therapie bieden nieuwe mogelijkheden om jezelf te helpen problemen op te lossen. Het voordeel ten opzichte van de zelfhulp boeken, is dat online zelfhulpprogramma's je meer bij de hand nemen en begeleiden. Dat geldt toch voor sommige zelfhulpprogramma's, want soms is het voor de surfer moeilijk uit te maken of het over een degelijk programma gaat dat je medisch en therapeutisch verantwoord zal begeleiden of een statisch boek dat in stukjes geknipt als online zelfhulpprogramma verkocht wordt.

Waar moet je op letten om een goed online zelfhulpprogramma te kiezen?

1. Wie maakte het online zelfhulpprogramma?

Om te beginnen, is het belangrijk om te zien wie er achter de ontwikkeling van het programma staat. Gaat het om een kwakzalver zonder medische opleiding of werd het programma ontwikkeld door professionelen: artsen of een medisch team met psychologen en artsen. Programma's die ontwikkeld werden door zogenaamde 'ervaringsdeskundigen' of ex-patiënten, zijn ook verdacht. Een ex-patiënt kan wel zelf ontdekt hebben hoe hijzelf uit zijn put is geklommen, maar mist het medische inzicht om een ethisch verantwoord programma te ontwikkelen. Het is soms verbazingwekkend hoe mensen zonder degelijke academische opleiding pretenderen experten te zijn.

2. Biedt het online zelfhulpprogramma een dagelijkse begeleiding?

Gedrag veranderen zodat je later niet zal hervallen, vereist dagelijkse training van je nieuwe gewoontes. Programma's die je dagelijks kort begeleiden, kunnen je helpen je oude gewoontes zo te doorbreken en nieuwe gewoontes te ontwikkelen dat de kans op herval verkleint.

3. Steunt het concept van de online hulpverlening op bewezen medische inzichten en op wetenschappelijk onderzoek?

De laatste decennia, is de geneeskunde en de psychologie sterk vooruitgegaan. Er bestaan concepten van psychotherapie en uit hersenonderzoek die zich reeds jaren in de medische wereld bewezen hebben. Programma's die gebaseerd zijn op zulke medische concepten, hebben een grotere kans degelijk te zijn.

Het is moeilijk om door het bos de bomen te zien. Veel amateurs proberen geld te verdienen met de menselijke miserie die stress kan veroorzaken. Ik hoop dat deze korte beschouwingen u kunnen helpen in uw keuze.

Hoe werkt een online hulpverlening zelfhulpprogramma?

Er zijn 3 ingangspoorten om een oude pijnlijke gewoonte te doorbreken die stress, angst of depressie veroorzaken:

  1. nieuwe inzichten of gedachten leiden tot nieuwe gedragingen en gevoelens
  2. nieuwe gedragingen aanleren waardoor negatieve gedachten en gevoelens verminderen
  3. nieuwe (minder pijnlijke) gevoelens helpen de dingen anders te zien en andere, gezondere handelingen te stellen

Een goed online hulpverleningsprogramma zal je helpen deze 3 factoren te leren beïnvloeden. Sommige, programma's beperken zich tot enkel je negatieve gedachten te veranderen, of enkel technieken aan te leren om negatieve gevoelens te doorbreken of enkel je gedrag te veranderen. Deze programma's kunnen ook werken, doch zijn iets minder flexibel, om zich aan te passen aan elk type persoonlijkheid.

Dus het programma op zichzelf geneest niet. Het is geen medische behandeling. Het is een goede aanvulling voor een medische behandeling. Maar doordat je negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen leert veranderen, lossen de problemen van de meeste mensen zich op of verbeteren de klachten aanzienlijk. En voor de meeste mensen is dit voldoende, en vervalt de nood aan een meer strikt medische interventie. Dit bespreek je best even met je arts.

Zelftest bij stress, burnout, angst of depressie

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je leven, dan kan je dat eenvoudig testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes in te vullen.

Dr. Paul Koeck