Cognitieve gedragstherapie is een populaire stroming in de psychologie. Verscheidene psychologen hebben de stroming later verder uitgewerkt of nieuwe ideeën aan de stroming toegevoegd, opdat cognitieve gedragstherapie effectief helpt bij een range van problematieken.

Zo heeft onderzoek aangetoond dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling vormt bij depressie en/of angst.

Cognitieve gedragstherapie bij depressie en angst

Er zijn verschillende technieken, die in de cognitieve gedragstherapie worden gebruikt om depressie en angst aan te pakken. Een bekende techniek om depressie of angst aan te pakken is door gedachten uit te dagen. Vaak hebben we ideeën over hoe onze omgeving werkt of welke gevolgen onze daden kunnen hebben. Met behulp van een psycholoog kan je nagaan of deze gedachten wel werkelijkheid vormen. Dit is nuttig, omdat mensen met depressie en angst vaak negatieve constructen bezitten over zichzelf of over een beangstigende situatie. Door je gedachten uit te dagen, kan het zijn dat je een grote stap richting genezing zet.

Verder wordt het gebruik van dagboeken vaak gebruikt om depressie aan te pakken. Het doel van deze dagboeken in de cognitieve gedragstherapie is om gedragsactivatie te stimuleren. Vaak hebben mensen met depressie last van isolatie of ondernemen ze niet veel meer. Door bijvoorbeeld te gaan wandelen of toch iets te gaan drinken met vrienden, komt het vaak voor dat mensen zich beetje bij beetje beter voelen.

Nieuwe ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie

Dankzij de groeiende interesse in de psychologische sector, zijn er recent ook nieuwe technieken ontwikkeld, waar psychologen gebruik van maken in behandeling. Deze technieken zijn doorgaans geïnspireerd op traditionele technieken, zoals bijvoorbeeld in de stroming cognitieve gedragstherapie.

Mijn Kwartier is een voorbeeld van zulke nieuwe ontwikkeling. Het programma is een online tool, dat mensen, aan de hand van therpeutische technieken, een kwartier per dag begeleidt om depressie, angst of stress aan te pakken. Op die manier hopen we de hulpverlening laagdrempeliger en toegankelijker voor iedereen te maken.

Mocht het dus zijn dat je de stap naar een psycholoog of andere hulpverleners moeilijk vindt, kan je altijd beroep doen op het online programma. Wil je graag weten in welke mate jij last hebt van depressie, angst of stress symptomen? Dan kan je hier altijd onze gratis angst test afleggen, die je jouw resultaten meteen doorgeeft.

Verder krijg je ook uitleg over deze resultaten door Dr. Paul Koeck, stichter van Mijn Kwartier.