Burn-out is een stoornis die voortkomt uit werkstress/-druk. Het is een stoornis, die zeer aanwezig is in onze hedendaagse maatschappij. 1 op de 20 werknemers zit namelijk thuis met een burn-out. Dit is een groot aantal. We weten dat de invloed op de werknemer gigantisch is. Het zal er namelijk voor zorgen dat hij/zij weken tot maanden niet meer kan werken. Om dan nog maar te zwijgen van de lichamelijke en psychische problemen, die hij/zij ervaart van de burn-out.

Ondanks dat burn-out zo aanwezig is in de maatschappij, stuiten mensen met burn-out nog vaak op onbegrip. Er wordt verwacht dat ze doorwerken, er wordt gedreigd met ontslag,.... Dit is natuurlijk nefast voor mensen met burn-out. Daarom vragen we ons af wat de invloed van burn-out op de maatschappij nu precies is.

Is burn-out slecht voor de werknemer?

Ja, zoals reeds gezegd heeft een burn-out vergaande gevolgen op de werknemers. Zijn/haar fysieke en psychische staat lijden onder de burn-out. Het duurt weken tot maanden eer iemand weer in staat is om te werken. Dit kan ook financieel grote gevolgen hebben voor het gezin/de persoon. Daarom is burn-out preventie belangrijk.

Is burn-out slecht voor de werkgever?

Ja, het kost de werkgever namelijk veel geld. Hij betaalt iemand voor zijn werk, maar er wordt niets gedaan. Ook kost het de overheid na een maand veel geld. Er wordt jaarlijks veel geld besteed aan het behandelen en opvangen van burn-out. Om deze rede kan het zijn dat je baas of collega's je pushen om weer te komen werken of dat er conflicten ontstaan op het werk. Dit is op lange termijn voor geen van beide partijen goed, aangezien als iemand sneller komt werken dan hij/zij kan, hij/zij voortdurend zal ziek vallen. Hij/zij heeft de burn-out namelijk nog niet helemaal verwerkt.

Mijn Kwartier

Mijn Kwartier is een oplossingsgericht online zelfhulpprogramma, dat gespecialiseerd is in het aanpakken van burn-out, depressie, stress en angst. Het is handig voor mensen met burn-out, aangezien je jezelf kan behandelen vanuit je zetel. Geen onnodige energie en verplaatsing nodig. Je werkt dagelijks 15 minuten aan jezelf aan de hand van dit programma. Je krijgt hierbij hulp dankzij video's en oplossingsgerichte vragen.

Heb ik een burn-out?

Om na te gaan in welke mate je een burn-out hebt, kan je onze gratis burn-outtest doen. Deze bestaat uit een twintigtal vragen, die je meer vertellen over de ernst van je burn-out. Je krijgt je scores meteen na het invullen van de vragenlijst.