Depressie is vaak moeilijk te onderscheiden bij ouderen. Zelfs artsen hebben het vaak moeilijk om uit te maken of iemand depressief is dan wel levensmoe, of eventueel symptomen vertoont van een beginnende dementie.

Dementie, pseudodementie  of depressie?

Een bekend fenomeen in de geneeskunde is de pseudodementie. Grootvader of grootmoeder lijkt tekenen van dementie te vertonen, doch soms is dit slechts een schijnbare dementie, die geneest na het behandelen van de eigenlijke onderliggende depressie. Een depressie kan in uitzonderlijke gevallen bij ouderen een beeld geven dat heel erg doet denken aan beginnende dementie of ziekte van Alzheimer.

Depressie behandeling

Indien je arts tot het besluit komt dat het om een depressie gaat, dan kunnen antidepressiva voorgeschreven worden, of psychotherapie of een online zelfhulpprogramma indien de oudere nog voldoende met internet overweg kan.

Depressie via een depressietest testen

Doe in zulk geval zeker de onderstaande online depressietest en bespreek de uitslag met je huisarts om het onderscheid te maken tussen dementie of depressie. Dit vraagt gespecialiseerd klinisch onderzoek door een arts.

Dr. Paul koeck