Uit een studie van 2010 in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Overleg, blijkt dat burn-out vaker voorkomt bij hulpverleners zoals artsen en verpleegkundigen

dan in andere sectoren. Ongeveer één derde van de Belgische intensivisten kampt met een burnout.

Een studie naar de werkomstandigheden van verpleegkundigen in 12 Europese landen

in de periode 2009-2011 wees uit dat 1 op 4 Belgische verpleegkundigen een burn-out heeft.

Deze resultaten geven aan dat er nood is aan verder diepgaand onderzoek over burn-out

bij artsen en verpleegkundigen in de Belgische ziekenhuizen.

Om een efficiënt burn-outbeleid op te zetten, gaven de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en

Sociaal Overleg en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

de opdracht de omvang van burn-out te evalueren bij artsen en verpleegkundigen actief

binnen de Belgische ziekenhuizen. Het is tevens de bedoeling om aanbevelingen te formuleren

over de manier waarop het probleem kan worden aangepakt (d.i. preventie en opvang op

beleids- en ziekenhuisniveau).

Tijdens deze studiedag willen wij de resultaten van deze studie bekend maken en de

geformuleerde aanbevelingen voorstellen. Deze studiedag is ook een gelegenheid om met de

sector over deze problematiek van gedachten te wisselen en om de verschillende studies over dit domein toe te lichten.

Programma studiedag Burnout in ziekenhuizen

5 oktober 2013, Brussel

 • 08.30 Onthaal
 • 09.00 Inleiding
 • 09.30 Studie van het College van geneesheren voor de functie Intensieve Zorgen, Prof. Dr. Luc Huyghens, Voorzitter College Intensieve Zorg
 • 10.00 Studie «Burn-out en bevlogenheid bij artsen
 • en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen», Dr. Sofie Vandenbroeck, IDEWE, Heverlee
 • 10.45 Pauze
 • 11.15 Studie «Burn-out bij huisartsen: preventie en aanpak», Pascale JONCKHEER, KCE, Brussel
 • 12.00 Lunch
 • 13.30 Burn-out op het terrein, Dr. Pierre FIRKET, Clinique du stress et du travail, ISOL, Liège
 • 14.00 Tools om burn-out op te sporen, Arnaud ANGENOT, Université de Liège
 • 14.30 Getuigenissen van ziekenhuizen die aan de studie hebben deelgenomen
 • 16.00 Conclusies

Online test burn-out

Wil je weten of je je in de risicozone bevindt? Doe dan onze gratis burn-out test.