Zoals al gebleken uit verschillende artikelen, heeft depressie verschillende oorzaken. Het is een psychisch probleem, waardoor we in een negatieve, vicieuze cirkel terecht komen. We hebben nu al verschillende malen gesproken over hoe jij je voelt, maar weet je wat de invloed van depressie op je omgeving kan zijn? Hoe depressie mogelijk je werk, familie, hobby's zal beïnvloeden? In dit artikel willen we een overzicht geven van de invloed van depressie op iemands omgeving. De exacte invloed kunnen we natuurlijk nooit voorspellen, maar we kunnen aan de hand van de symptomen een objectief beeld schetsen van de gevolgen. Toch zullen we proberen een kort overzicht te geven van de interactie tussen depressie en omgeving.

Depressie en omgeving: je werk

In de eerste fase van een depressie, zal de hippocampus in de hersenen aangevallen worden. De hippocampus reguleert geheugen- en concentratieprocessen. Deze processen worden dus als eerste aangetast. Je zult merken dat je problemen krijgt met je geheugen. Je onthoudt dingen slechter en korter. Daarenboven zal het moeilijk worden om je te concentreren. In sommige gevallen kan een gesprek volgen al te moeilijk zijn. Bijgevolg, zal de concentratie bij andere taken ook aangetast zijn. De interactie tussen depressie en omgeving hebben in dit geval dus een negatieve invloed op elkaar.

Depressie en omgeving: je studies

Ook hier zal depressie een grote invloed hebben. Zoals hierboven besproken zal eerst de hippocampus aangetast worden. Ook hier zal je dus geheugen- en concentratieproblemen krijgen. Denk maar aan een test of examens. Deze situaties zijn inspannend en zullen dus veel vragen. Je zult merken dat het studeren niet meer zo vlot gaat als vroeger. Je kan je minder goed concentreren en merkt dat je maar weinig onthoudt.

Daarenboven zal ook het sociale aspect veranderingen vertonen. Mensen met een depressie sluiten zich eerder af van de omgeving. Ze isoleren zich en hebben niet veel zin om te praten met anderen. Het kan dus zijn dat je niet veel zin meer hebt om andere mensen te leren kennen en je je afzondert in de lessen. De interactie tussen depressie en omgeving hebben in dit geval tevens een negatieve invloed op elkaar.

Depressie en omgeving: je familie en vrienden

Mensen met depressie isoleren zich, zoals hierboven al vermeld. Ze hebben schrik om afgewezen te worden of negatieve commentaar te krijgen. Je zal niet meer zoveel interactie hebben met familie en vrienden. Jullie band zal niet meer zo sterk zijn als vroeger of je isolement kan aanleiding geven tot ruzies. Buitenschoolse activiteiten, iets gaan drinken, weggaan, .... Je hebt er allemaal geen zin in en je zal dus thuis blijven. Dit zou kunnen maken dat je je eenzaam voelt, wat de depressie nog erger maakt.

We hebben al gezegd dat de eerste fase van depressie de hippocampus aanvalt. De tweede fase is de aantasting van de linker prefrontale cortex. Deze staat in voor positieve gedachten en gevoelens. In dit tweede stadium zullen je positieve gedachten en gevoelens langzaam afnemen. Je zult geen positieve blik meer hebben op je leven. Dit zullen je vrienden en familieleden ook merken. Na een tijdje kan er misschien ruzie ontstaan omdat ze vinden dat je alles negatief bekijkt. In de laatste fase wordt de rechter prefontale cortex aangevallen. Deze staat in voor negatieve gedachten en gevoelens. Als deze ook wegvallen, zal iemand met een depressie zich apathisch voelen. Ze hebben in niets meer zin en voelen niets meer. Je voelt je leeg. De interactie tussen depressie en omgeving hebben ook hier een negatieve invloed op elkaar.

Depressie en omgeving: je hobby's

Uiteindelijk zal een depressie leiden tot het niet meer beoefenen van je hobby's. Je hebt namelijk in niets meer zin en alles is teveel. Zeker fysiek inspannende hobby's zullen als eerste stop gezet worden. De interactie tussen depressie en omgeving hebben is ook hier nefast.

Depressie en omgeving: Mijn Kwartier

Depressie en omgeving zijn dus nauw verbonden. Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat zich specialiseerd is om depressie, stress, angst en burn-out te behandelen. Het werkt samen met jou dagelijks 15 minuten aan je depressie. Je krijgt video's en oplossingsgerichte vragen die jou tot andere, nieuwe inzichten zullen leiden. Het programma werd ontwikkeld door artsen en vertrek vanuit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie. Bovendien mag je vrijblijvend een buddy kiezen. Deze zal jou ondersteunen tijdens het proces. Dit is slechts een optie. Je kunt het programma ook alleen afleggen.

Ben ik depressief?

Je kan altijd vrijblijvend onze gratis depressietest doen, die de mate van depressie bij jou meet. Je beantwoord een twintigtal vragen, waarbij je vervolgens wordt doorgestuurd naar je resultaten. De interpretatie van deze resultaten is ook weergegeven op deze pagina, zodat jij weet hoever je staat.