Depressie is een mentale ziekte die vaak voorkomt in onze hedendaagse maatschappij. Ondanks het hoge voorkomen van depressie, is het vaak moeilijk te herkennen wanneer je depressief bent. Te weinig mensen vinden bovendien de weg naar hulpverlening om hun depressie symptomen aan te pakken.

Voor veel mensen is het moeilijk om te weten wanneer je depressief bent en wanneer je slechts een moeilijke periode doorgaat. Om je een duidelijker overzicht te geven omtrent wanneer je depressief bent, sommen we de depressie symptomen op, geven we een casus van iemand die depressief is en bieden we je een gratis depressie test aan, om jouw mate van depressief gevoel te meten.

Depressief? Wat zijn jouw depressie symptomen?

Om na te gaan of je je depressief voelt, kan je hier de depressie symptomen checken. Ga voor jezelf anders eens na hoeveel van volgende depressie symptomen op jou van toepassing zijn.

 • Somber humeur
 • Desinteresse /geen plezier maken
 • Hevig vermageren of verdikken
 • Vaak slaperig
 • Jezelf opgewonden of slap voelen
 • Vermoeid zijn of gebrek aan energie ervaren
 • Hevig gevoel van waardeloosheid.
 • Schuldgevoelens.
 • Afnemend denk- en concentratievermogen
 • Spijsverteringsklachten
 • Gewichtsveranderingen
 • Klachten, die je moeilijk kan beschrijven
 • Suïcidegedachten

Ondanks je je depressief voelt en eventueel aan veel van bovenstaande depressie symptomen voldoet, kan het moeilijk zijn jezelf echt te overtuigen dat je een depressie ervaart en bijgevolg dus depressief bent.

Depressief? Een casus.

Om bepaalde gevoelens, die je misschien na het lezen van dit artikel ervaart, beter te begrijpen, omschrijven we hier een casus van een jongvolwassene, die zich reeds lange tijd depressief voelde, naar een psycholoog ging en tot op heden nog altijd moeite heeft met het plaatsen van haar depressie symptomen.

Ik voelde me reeds lange tijd slecht. Ik begon vaak te huilen, ik merkte dat ik niet meer op hetzelfde niveau kon presteren. Ik rolde precies van de ene stressvolle situatie in de andere. Na een tijdje wist ik niet goed meer hoe met deze situaties om te gaan, dus besloot ik van ze gewoon over me heen te laten komen. Ik kon er toch niets aan veranderen. Daarenboven, ook al zette ik me in, was er altijd wel iets dat ik fout deed en dus beter kon doen. Ondanks dat andere mensen fouten maakten, leek het altijd of ze naar mij met hun vinger wezen. Ik was altijd diegene die er meer moest zijn. Dit duurt ondertussen al een jaar, dat ik voortdurend ween, niet echt kan genieten van activiteiten en me alleen voel. Er was één vriendin, die het altijd voor me op nam. Zij was er altijd en toonde de kracht om voor mij op te komen, terwijl ik dit niet kon. Maar na een tijdje begon zij zich ook steeds meer depressief te voelen en had ook zij nood aan mijn steun. Ik probeerde echter meer naar haar te luisteren en dus meer aan mezelf te denken. Dit was heel moeilijk voor haar. Zij voelde zich alsof ik haar in de steek liet. Na een tijdje vertelde ze mij dat ze er niet langer kon zijn voor mij, zodat ik aan mezelf moest werken om me niet langer depressief te voelen. Ik ben zelfs enkele keren langs gegaan bij een psycholoog. Toch vond ik niet dat ik depressief was en heb ik beslist dat ik me depressief voelde, omdat ik van de één stressvolle situatie in de ander terecht kwam. Ik ben gestopt met langs de psycholoog te gaan.

Het is dus niet altijd even gemakkelijk om depressie symptomen te herkennen en te erkennen dat je je depressief voelt. In je leven ervaar je waarschijnlijk veel stressvolle situaties. De ene is al ingrijpender dan de andere. Het gaat hem echter over hoe je omgaat met deze situaties. Kies je voor een omgangsstijl die na een tijdje te vermoeid wordt voor jou, kan het zijn dat je je depressief zal voelen.

Depressief? Hoe pak ik mijn depressie symptomen aan?

Er bestaan verschillende vormen van hulpverlening. Mocht je ook het gevoel ervaren dat een diagnose depressie moeilijk is voor jou of je moeite hebt met je depressief gevoel te aanvaarden, kan het mogelijks ook moeilijk zijn de stap te zetten naar een psycholoog. Wat je in dat geval kan doen, zelfs als er enkel sprake is van een stressvolle situatie, is een lichtere vorm van hulp zoeken, zodat je leert hoe beter met deze stressvolle situaties om te gaan.

Mijn Kwartier ontwikkelde het zelfhulpprogramma, waar je zelf kan kiezen wanneer je aan jezelf werkt. Je kan het programma dagelijks een kwartier volgen, zodat je per dag jezelf een klein beetje vooruit kan zien gaan.

Depressief? Doe de depressie test!

Voel je je depressief of heb je het gevoel dat bepaalde depressie symptomen op jou van toepassing zijn? Dan kan je hier altijd gratis en anoniem de depressie test invullen.