Burn-out en stress lijkt steeds meer voor te komen onder schoolgaande jeugd. Onlangs werden er verschillende artikels geplaats in meerdere tijdschrijften, waarin stond dat een bijzonder groot deel van de jeugd stress heeft ten gevolge van huiswerk of schoolgerelateerde opdrachten. Daarenboven lijkt het aantal burn-outs bij jongeren tevens toe te nemen. Veel van deze artikels kende het groeiende cijfer in burn-outs en stress toe aan de hoge druk, die onze maatschappij legt op de jeugd. Tegenwoordig moet je de beste zijn in wat je doet en is 'the sky the limit'.

Burn-out? De symptomen!

Er is echter ook een keerzijde aan de medaille van chronische druk. Prestatiedruk overheerst, wat wil zeggen dat jongeren langer en harder dienen te werken. Zo kan het voorkomen dat jonge kinderen lange tijd aan hun bureau spenderen om zich voor te bereiden op komende testen. Ook universiteitsstudenten hebben vaak het gevoel overladen te zijn door taken en examens. Ondanks er maar twee examenperiodes zijn, zijn deze vaak erg uitputtend en wordt er gedurende het jaar ook erg veel van deze studenten gevraagd.

Dit kan ervoor zorgen dat je zo overwerkt geraak dat zowel je lichaam als brein aangeeft niet meer te kunnen presteren. Je wordt humeurig, triest en kan een serie van emoties ervaren als iemand je vraagt iets te doen.

Burn-out? De behandeling!

Wat vele mensen die lijden aan burn-out doen, is proberen te blijven presteren. Dit vaak met een mindere intensiteit, maar toch blijven ze te veel vragen van lichaam en geest.

Bij het ontbreken van de gepaste professionele hulp kan het zo zijn dat mensen hervallen en lijden aan een chronische vorm van burn-out. Het is dus nuttig op zoek te gaan naar een gepaste begeleiding, die je helpt bij het aanpakken van burn-out symptomen, maar tevens werkt op hervalpreventie.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat je dagelijks begeleidt van thuis uit in het verminderen van burn-out symptomen, alsook het herkennen van dergelijke symptomen om zo herval te verminderen. Ontdek dus vandaag nog wat jij kan doen om een gezonder en gelukkiger leven te leiden!