Post-corona syndroom? Help onze 'helden'!

Moe? Stress? Angsigt? Piekeren? Depressief? Burn-out? Slecht slapen?Onzeker? Spanning? Uitgeput? Covid-stress syndroom? Quarantainestress? Eenzaamheid? Conflicten?

"50% van onze 'helden', frontline artsen, verpleegkundigen en hulpverleners zijn moe, prikkelbaar of uitgeblust", blijkt uit onderzoek!

Hoe kan je helpen?

Je kan je medewerker of hulpzoekende hier op korte tijd van verlossen, door wetenschappelijk bewezen dagelijkse zelfhulp aan te bieden, gebaseerd op oplossingsgerichte mentale training.

Je biedt je wedewerker, doelgroep of (interne) klant, één activatie code om meteen te starten 30 dagen dagelijks aan zichzelf te werken.

Hoe helpen wij ?

Dagelijks helpen wij hem of haar gedurende één kwartier per dag uit de negatieve vicieuse cirkel te geraken en opnieuw positieve hersencircuits te activeren en versterken tot ze een diep ingewortelde dagelijkse gewoonte zijn geworden. De meeste mensen stabiliseren en zijn vrij van klachten binnen de eerste 21 dagen, zoals je in de grafiek onderaan ziet.


Vanaf dat moment, voelen ze zich beter en functionneren terug zoals voordien, terwijl we aanraden om dan nog enkele weken door te gaan om hun hervalpreventie te verstevingen.

Voor wie?

Verras mensen die extra druk ervoeren tijdens deze coronacrisis door hen 10 activatiedoces te schenken via de personeelsdienst, sociale dienst of directie van hun organisatie:

 • de 'helden' van onze eerste lijn in ziekenhuizen of zorginstellingen
 • artsen
 • verpleegkundigen
 • zorgverleners
 • hulpverleners
 • leerkrachten & jongeren via hun school of CLB's
 • leerkrachten die het extra zwaar hebben nu ze online proberen onze kinderen te helpen
 • jongeren die 'uit de boot' vielen of zwaar onder stonden door deze quarantaineperiode.
 • ambulanciers, ziekenvervoerders via hun organisaties
 • politieagenten die ons veilig hielden tijdens deze epidemie onder moeilijke omstandigheden.
 • iedereen die zich inzette voor anderen en nu vermoeid of prikkelbaar loopt omdat hij of zij (te) veel van zichzelf gegeven heeft.
 • je eigen collega's en medewerkers in je eigen bedrijf

Hoe nu meteen starten?

 • Koop een bundel van 10 activatiecodes (voor elks 30 dagen toegang) die je kan uitdelen aan je eigen medewerkers, of aan een doelgroep die je wil helpen, sponsoren of steunen tijdens deze coronacrisis, zoals bijvoorbeeld. zorgverleners, verpleegkundigen, artsen, eerstelijnswerkers, zorginstellingen, leerkrachten, jongeren (bvb. via scholen, leerkrachten of CLB's) .
 • Je ontvangt van ons meteen na bestelling 10 activatiecodes die ze kunnen invoeren op een inlogpagina zodat ze meteen aan de slag kunnen om hun leven terug meer rust, ontspanning, perspectief, moed, hoop en levensvreugde te geven door de druk op hun hersenen te ontlasten.
 • Geef een actievatiecode aan diegene die er nood aan heeft.

We lanceerden dit aanbod nu speciaal voor om je te helpen anderen te helpen tijdens deze lastige coronavirusperiode: Schrijf ons hier als je wil weten hoe je kan helpen!

Deze mensen kunnen dan met de activatiecode die jij hen geeft het programma volgen om de draad van hun leven van voor de coronacrisis terug vlotter op te nemen.

Vlaanderen staat reeds 10 jaren aan de wereldtop om uw mensen te helpen in de vorm van het dagelijkse zelfhulpprogramma MijnKwartier.be.

Resultaten

Ondertussen volgden reeds meer dan 10.000 deelnemers dit dagelijkse programma succesvol. De gemiddelde* deelnemer is klachtenvrij op 21 dagen meteen stijging in zijn of haar levenstevredenheid van +40% en na 3à dagen zelfs een stressdaling van -60% die nadien verder daalt tot -70%

Strasdaling tijdens dagelijks mentale zelftrainingGemiddelde stressdaling tijdens dagelijks mentale zelftraining

Wetenschappelijke studie @ 19° Wereldcongres Psychiatrie 2019 (mediaan, n=9.292)*

Wat ervaren professionals?

Als mensen mij als huisarts vertellen dat ze 'MijnKwartier.be' volgen, dan treft mij vooral het feit dat het een goede hulp is geweest voor hen naar een begeleiding toe, maar ook naar zelfhulp toe om inzicht te krijgen. Mensen zeggen mij “ik krijg een aantal vragen waar ik bij stil sta, waar ik mee aan de slag kan en waar ik eigenlijk goed kan zien, hoe evolueer ik hier.

Wat MijnKwartier uniek maakt is de online beschikbaarheid, wat enorm drempelverlagend werkt om het zelfhulpprogramma dagelijks te volgen. Door de combinatie van een gepersonaliseerde approach met een inhoudelijk sterk verhaal wordt één kwartier per dag plots erg betekenisvol.

Ik raad het gebruik van 'Mijn Kwartier' specifiek aan bij patiënten die uitgeput of "terrified" zijn op het werk én voldoende cognitief te benaderen zijn. De website is ook nuttig gebleken in afwachting van persoonlijke psychotherapie en complementair bij reeds aangevangen psychotherapeutische consulten en coaching.

Ik vind oprecht dat het dagelijkse zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be’ een nuttig instrument is voor heel wat mensen, en zeker in deze COVID tijd.
Mensen moeten er niet voor uit hun “kot” komen, ze kunnen op hun eigen tempo werken aan zichzelf en het is een financieel aanvaardbare therapie.
Ik zie als huisarts in de voortgangsrapporten dat mensen werkelijk vooruit gaan en ze putten hier moed en energie uit!

Dit dagelijkse zelfhulpprogramma 'MijnKwartier.be' heeft me geholpen persoonlijk en is ook bij verschillende van mijn patiënten in goede aarde gevallen. Eerst persoonlijk, ik heb de negatieve gedachten op het moment dat ik het gebruikte laten varen, en het heeft mij geholpen om positief te denken, en om beter te functioneren, zowel psychologisch als fysisch. Ten tweede: mijn patiënten kunnen het alle dagen volgen. Een patiënte zag er slecht uit, maar na een aantal online sessies zag ik haar joggen, actief, fysisch omdat haar hersenen beter werkten en positiever dachten dan anders.

Mijn patiënten ervaren hun dagelijkse ‘Mijn Kwartier’ -moment online als laagdrempelig, eenvoudig, snel, efficiënt en haalbaar omdat ze in slechts 15 minuten per dag, op een rustige manier, resultaten zien, anders leren denken en opnieuw beginnen te leven zoals ze wensen te leven, terug die persoon worden die ze al jaren wilden zijn en worden.

Elk herstelproces vraagt tijd. Een dagelijkse steuntje van één kwartier helpt de focus gericht te houden op wat wel al goed gaat. MijnKwartier.be is daarvoor een uitstekend programma.
De reacties van mijn patiënten die het gebruiken verrassen mij telkens opnieuw.

"1 op 5 werknemers kampt met een burn-out…. Wel duidelijk is dat het precies die ‘te-veelheid’ aan keuzes is, die ervoor zorgt dat we vroeg of laat dreigen te crashen in het pretpark van het leven. En dat slechts het maken van enkele eenduidige keuzes ons dan - in het beste geval - preventief - kan helpen. Of loskoppelen, dat is van deze tijd. Mindfulness bijvoorbeeld, emotie van feiten loskoppelen. Of via een zelfhulpprogramma online: MijnKwartier.be"
"Uit 'Borderline Times' p.219 van Prof. Dr. Dirk De Wachter"

Het zelfhulpprogramma MijnKwartier.be is laagdrempelig. Een kleinere stap dan echt bij de therapeut gaan…. Uiteindelijk veel beter dan het proberen volgen van een goed zelfhulpboek… Dat lees je, het is boeiend, het lijkt nuttig maar… je gaat er niet mee aan de slag. Geen feedback, geen aanmoediging.
MijnKwartier.be heeft respons en zet aan tot engagement.

Sommige mensen zijn niet in staat, of voelen er niet voor, om welke redenen dan ook, om een therapeut persoonlijk op te zoeken. Meer en meer zoeken op het internet naar hulp, opvang, ondersteuning, advies. Ze komen hier terecht in een jungle van aanbod en marketing. Het is dan ook van uitzonderlijk belang dat men onderscheid kan maken tussen kwaliteitsvolle, empathische en efficiënte begeleiding en waardeloze opzetten met soms bedrieglijke intenties.
In dit opzicht kan ik ‘MijnKwartier.be’ aanbevelen als een kwalitatief hoogstaande en zeer betrouwbaar programma dat zeer mooie resultaten kan voorleggen.

Coronatijden hebben aangetoond dat psychische hulp op afstand een hulpmiddel kan zijn naast face to face therapie voor bepaalde patiënten en bepaalde gevoelens, zoals stress en angst. Als het even teveel wordt, zal vooral de zelfkennis die groeit uit het doorlopen van de dagelijkse sessie, een positieve invloed hebben op het welzijn van zowel jongeren als volwassenen.

Mijn patiënten zijn vaak goed geholpen met het dagelijkse zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be’ en dus overtuigt het mij om deze mogelijkheid online te blijven aanbieden. Hoe kan ik dit best omschrijven? Ik heb de ervaring dat aanvankelijk de klachten en het isolement met die klachten vooraan staan. Patiënten zetten een eerste stap door op consultatie te komen en hierover te praten, het is dan nog erg fragiel en breekbaar , ze zijn zelf zoekende en zitten in een bepaald raderwerk van denken.