Virtuele therapie

Virtuele therapie, waar situeert het zich? Ik sluit aan bij de uitspraak dat mensen 'drempelverlagend' helpen gelukkiger en probleemvrijer te leven het hoofddoel is. Welk middel of therapie we nu virtueel noemen of niet is van ondergeschikt belang. Virtuele therapie is een belangrijke bouwsteen in het verlangen van die drempel

Virtuele therapie een hype?

Vaak worden woorden zoals 'virtueel' een hype die meer een fake marketing truck is dan een wetenschappelijke vraag.

Hulpverlening via virtuele therapie

Als professionals willen wij mensen helpen zichzelf te helpen om het leven te leven dat ze wensen te leven, liefst zonder te veel struikelblokken op hun weg zoals stress, angst, depressie, burn-out, e.a.... Dat is onze roeping, of 'core-business' met een modern woord. Mijn ervaring is inderdaad dat het mogelijk is om een bepaalde groep mensen te helpen zichzelf te helpen en de empathische therapeutische relatie deels aan henzelf terug te geven. Door nu enkele jaren te werken aan de ontwikkeling en uitbouw van MijnKwartier.be heb ik vaak nagedacht over de kernvraag wat nu de rol is van de empathische therapeutische relatie en veranderde de vraag "of die een noodzakelijke voorwaarde is" naar de vraag wie die empathische relatie nodig heeft en wie niet om te genezen. Uiteindelijk lopen er meer mensen op onze aardbol rond die spontaan genezen zijn, uit zichzelf of dank zijn de sociale steun van geliefden, dan dat wij als hulpverleners 'gered' hebben. Dit zet aan tot nederigheid voor onze beroepsgroep :).

Virtuele therapie

Mijn visie op dit moment is dat therapie bestaat uit 2 stappen: 1° het engagement: komen tot de beslissing of je de moed en het vertrouwen hebt iets aan je lot te veranderen ... en pas nadien volgt de 2de stap: 2° weten hoe je die stappen kan zetten, ofwel doorheen een nuttig proces begeleid worden. Mijn ervaring is dat mensen die succesvol een online zelfhulpprogramma volgen de eerste stap zelf al gemaakt hebben bij de start van dit programma. Zelf of met de hulp van anderen. En dit verklaart vermoedelijk de uitzonderlijk goede resultaten van online zelfhulp. (De mediaan van de stressdaling die wij bereikten van 77% stressdaling na 1 maand dagelijks online zelfhulp). We werken nu aan een manier om opvolgresearch te doen op deze resultaten in een volgende opvolgstudie na één of meerdere jaren.

Virtuele therapie vraagt engagement

Mijn werkhypothese is dat goede therapie uit twee stappen bestaat: eerst het opbouwen van 'engagement' (soms via een empathische relatie met een hulpverlener) , gevolgd door het uitvoeren van die beslissing om je lot te veranderen, (door het volgen van een programma, of protocol ... al dan niet begeleid door een mens of een programma)

Gratis zelftest voor virtuele therapie

Wil je weten of je een vorm van stress hebt waarbij virtuele therapie je kan helpen? Klink dan hie om een gratis stresstest af te leggen. Dr. Paul Koeck