Stress wordt een steeds groter probleem om de werkvloer, en dus wordt er man en macht geïnvesteerd om de stress de baas te kunnen. “De afgelopen decennia is de werkstress enorm toegenomen”, zegt Dr. Paul Koeck, oprichter van het stressbegeleidingsproject MijnKwartier.be en Coachteam.com. Dat zeggen ook de cijfers: ongeveer 29,3% van de Vlaamse werknemers zegt problematisch psychisch vermoeid te zijn en 55% van het totaal aantal ziekteverzuimdagen is te wijten aan werkstress.

De oorzaken

Dr. Paul Koeck is arts en specialiseerde zich in stressreductie bij werknemers en bedrijfsleiders van internationale bedrijven. Hij ontwikkelde de therapie ‘Solution Focused Management’ (SFM, oplossingsgerichte therapie) en zijn bedrijf begeleidt dagelijks ongeveer 4.500 mensen om hun stressniveau te verminderen. Hij ziet een aantal oorzaken voor de toegenomen werkstress.

1. Evolutie van het werk

“In de 19de eeuw leverden mensen vooral spierarbeid. Sinds de 21ste eeuw werken we hoofdzakelijk met ons brein. Spieren hebben pijnreceptoren: als je je spieren overbelast, ontstaat pijn. Een duidelijk signaal van je lichaam dat je moet stoppen. Als je je hersenen overbelast, gebeurt er in eerste instantie niets. Maar op langere termijn verandert er iets biologisch in je hersenweefsel waardoor je geheugen en concentratie verminderen, je niet meer zo goed kunt focussen en je vaardigheden voor planning verminderen. Iemand met chronische stress geraakt psychisch vermoeid, angstig, depressief, …”

2. Economische crisissen en opkomst van het internet en de smartphone

“De wereld is één groot dorp geworden. Dat leidt tot onzekerheid en angst, zowel bij de werknemers als bij de bedrijfsleiders zelf. Onze ondernemingen moeten concurreren met bedrijven uit andere continenten. De oude manier van werken of ondernemen voldoet niet meer. Iedereen – zowel werkgever als werknemer – moet leren prioriteiten te stellen.”

3. Onduidelijke opdrachten

“Ook bedrijfsleiders kunnen zich onzeker voelen: wat moeten we doen om succesvol te zijn? Het gevolg hiervan is dat zij onduidelijke opdrachten geven. Fout management leidt dan weer tot stress bij de werknemers.”

4. De werkinhoud

“Als je het gevoel hebt dat je geen zinvol werk (meer) doet, als je geen resultaten ziet van je inzet, ontstaat ontmoediging en frustratie. Dat is vaak een heel subjectief gevoel dat negatieve stress veroorzaakt.”

5. De werkplek

“Te veel of te weinig licht, te veel lawaai, te dicht op mekaar zitten of juist afgezonderd moeten werken, … zijn allemaal factoren die het gevoel van welzijn op de werkvloer ondermijnen. Als er in een bedrijf een open communicatie is, kan je zoiets meestal makkelijk oplossen. Maar als je daar met je baas niet over kunt praten, is er een probleem.”

6. Zich onbegrepen voelen

“Je gesteund voelen door je baas en collega’s is nog zo’n belangrijke factor. Mensen willen het gevoel hebben dat ze begrepen worden en controle hebben over het eindresultaat van hun werk. Als dat wegvalt, raken ze gedemotiveerd.”

Stress zelf aanpakken

“Veel mensen denken dat ze niets kunnen doen tegen stress omdat er boven hun hoofden beslist wordt. Dat is onjuist. Jij bepaalt zelf hoe je met stress omgaat. Als ik mensen coach, leer ik hen vooral om zelf actie te ondernemen. Misschien moet je eens een boek lezen over stressreductie, een vriend aanspreken of op het internet een test doen om je stressniveau te meten. Als je echt diep zit, kan je beslissen om (professionele) hulp te zoeken bij een arts of psycholoog, een personal coach, een zelfhulpgroep, in meditatie, … Er bestaan veel manieren om de knop te leren omdraaien. Maar even belangrijk is dat je dagelijks oefent tot het een gewoonte wordt om op een andere manier te denken of te handelen. Alleen zo voorkom je herval.” “Iedereen – ongeacht zijn niveau in de maatschappij – die op een dag effectief beslist iets aan de stress te doen, kan zijn stressniveau verminderen. Door dagelijks een kwartiertje aan zelfreflectie te doen en kleine dingen te veranderen, kan je de negatieve stress al verminderen.”

Nog enkele antistresstips

Schakel je smartphone van het werk uit na je werkuren. Niemand kan van je eisen dat je 24/24u bereikbaar bent. Reorganiseer je internetgebruik. Bekijk je e-mails op vaste tijdstippen en niet bij ieder bericht dat binnenloopt. Bekijk je mobiliteit. Als de dagelijkse files jou stress bezorgen, zoek dan een job dichter bij huis of vraag aan je werkgever of je niet meer thuiswerk mag doen. Maak dagelijks 15 minuten tijd om stil te staan bij jezelf. Doe een wandeling in de buitenlucht, luister naar rustige muziek, mediteer. Focus op het positieve. Denk dagelijks even na over de dingen die je als positief hebt ervaren die dag. Zo doorbreek je het subjectieve gevoel van negatieve stress. Kies één prioriteit per dag en probeer dat project zo goed mogelijk te doen. Doe je gratis stresstest op www.Mijnkwartier.be Geschreven door C. Stevens op 22-3-2016