Borderline is één van de meest bekende persoonlijkheidsstoornissen, die gekenmerkt wordt door hevige schommelingen in visies en overtuigingen. Mensen die aan borderline stoornis lijden, geven vaak de indruk niet standvastig te zijn in hun geloofsovertuigingen of hun mening wat betreft hun relaties. Dit geldt zowel voor vriendschapsrelaties, partnerrelaties als de relatie met zichzelf. Dit artikel beschrijft de symptomen van de borderline stoornis en mogelijke behandelingsmethoden. Dit artikel heeft als doel om mensen met borderline stoornis meer inzicht te geven in het wat en waarom van hun symptomen, maar ook om andere mensen uit de omgeving van iemand met borderline stoornis beter te informeren over de aandoening.

Borderline stoornis: symptomen van borderline

Zoals eerder vermeld wordt borderline stoornis gekenmerkt door hevige schommelingen in visies en overtuigingen. Je zal merken dat mensen met borderline stoornis op het ene moment een bepaalde vriend of vriendin ophemelen, maar op het andere moment vinden dat dezelfde persoon geen goede vriend is. Als mensen met borderline stoornis dan een negatief beeld hebben over een vriendschap of relatie, zal je ook vaak merken dat ze deze persoon gaan kleineren. Ze zullen hun opmerkingen niet voor zichzelf kunnen houden en gooien gedurende de hele avond negatieve commentaar in de richting van de betreffende persoon. Maar dit geldt niet alleen voor hun relaties, maar ook voor hun zelfbeeld. Ze wisselen zo vaak van gedachten dat andere mensen moeilijk kunnen inschatten of ze nu tevreden zijn met zichzelf of niet. Op het ene moment zal je misschien denken dat ze teveel zelfvertrouwen hebben, terwijl je op het andere moment denk je dat ze wel heel hard voor zichzelf zijn. Ondanks deze schommelingen ervaren mensen met borderline stoornis vaak een aanhoudend gevoel van leegte, die ze maar niet kunnen opvullen. Dit gevoel van leegte is een constante in hun leven.

Naast de wisselende visies over vriendschappen en relaties, zullen mensen met borderline stoornis vaak ook vreemd gedrag stellen. Daardoor kunnen mensen hen daadwerkelijk of vermeend in de steek laten. Daarenboven hebben mensen met borderline stoornis problemen met impulscontrole. Ze zeggen vaak iets zonder erover na te denken of houden bij hun handelingen vaak enkel rekening met hun eigen verlangens. Zo doen ze soms dingen die je tegen de borst zullen stoten, omdat ze sneller zullen toegeven aan hun verlangen dan aan het kleine stemmetje in hun achterhoofd dat zegt dat ze dat niet mogen doen. Door dit gebrek aan impulscontrole krijgen mensen met borderline stoornis vaak ruzie met andere mensen of kunnen ruzies sneller escaleren. Vaak worstelen mensen met borderline ook met zelfdoding. Ze denken aan pogingen of doen aan zelfverwonding; vaak hebben ze zelfs al enkele pogingen ondernomen.

Borderline stoornis: behandeling van borderline

Stress is een belangrijke factor in de behandeling van borderline stoornis.  Stress bij borderline stoornis zal er namelijk voor zorgen dat de symptomen verergeren en borderline stoornis zal er op zijn beurt voor zorgen dat sommige mensen met deze stoornis meer stress ervaren dan anderen. Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, dat mensen met borderline stoornis kan helpen bij het aanpakken van hun stress, zodat ook hun symptomen mee kunnen afnemen. Deze behandeling kan perfect gecombineerd worden met medicamenteuze behandelingen.

Borderline stoornis: doe de stresstest!

Als je wil weten in welke mate stress een invloed kan hebben op jouw symptomen van borderline stoornis, kan je altijd onze gratis online stresstest invullen!