Werk je in de gezondheidssector? Ben je dag in dag uit bezig met het verzorgen van mensen? Dan kan het zijn dat jij een verhoogde kans maakt op het ontwikkelen van een burn-out. Mensen die in de gezondheidssector werken hebben namelijk meer kans op het ontwikkelen van een burn-out dan mensen die elders werken. Hoe kan dit nu?

Burn-out in de gezondheidssector

De gezondheidssector is een zware sector. Je werkt dag in dag uit met mensen, die hulpbehoevend zijn. Je stelt je dus voortdurend ten dienste van anderen. Mensen die in de gezondheidssector werken, krijgen voor hun moeite ook veel in de plaats. Ze zien mensen groeien/beter worden of krijgen misschien zelfs vriendschap in de plaats. Toch neemt dat niet weg dat het veel vergt om voortdurend voor anderen te zorgen. Omdat  meeste mensen hun hart en ziel leggen in het helpen van anderen, trekken zij zich ook meer aan van wat er gebeurd op het werk. Daarenboven zijn er niet altijd de nodige middelen om mensen adequaat te kunnen helpen in de gezondheidssector, waardoor afdelingen onderbemand zijn of er extra inspanningen van de medewerkers gevraagd word.

Men is zich ervan bewust dat burn-out een vaak voorkomend probleem is en men hier iets aan moet doen. Een op de twintig werknemers zit namelijk thuis met een burn-out. Dit zijn alarmerende cijfers. Daarenboven blijkt dat de cijfers van burn-out nog eens hoger liggen in de gezondheidssector. Het is dus van hoogst belang om aan burn-outpreventie en -behandeling te doen. Minister Monica de Coninck startte onlangs een sensibiliseringscampagne op tegen burn-out in de gezondheidssector.

Wat kan Mijn Kwartier voor jou doen?

Ook Mijn Kwartier werkt mee aan de behandeling van burn-out. Mijn Kwartier werd ontwikkeld door artsen en biedt een behandeling tegen depressie, burn-out angst en stress. Dit vanuit je zetel! Mijn Kwartier kan je namelijk dagelijks raadplegen van achter jouw computer. Het is een online zelfhulpprogramma dat vertrekt vanuit het oplossingsgerichte kader. Je krijgt dus dagelijks oplossingsgerichte vragen en video's die je helpen nieuwe inzichten te verwerven. Mijn Kwartier reduceert stress tot 77% na één maand, volgens gegevens uit onderzoek gepubliceerd in de Artsenkrant.

Hoe kan ik mezelf testen op burn-out?

Wil je testen of je al dan niet een burn-out hebt, kan je terecht op onze gratis burn-outtest. Deze test beoordeelt jouw niveau op basis van een twintigtal vragen. Na het invullen van deze vragenlijst, krijg je meteen jouw scores!