Er bestaan op het internet niet veel depressie testen voor jongeren. Depressie bij volwassenen verschilt namelijk in sommige aspecten van depressie bij jongeren. Het is ook moeilijker om depressie vast te stellen bij jongeren dan bij volwassenen. De symptomen kunnen namelijk verschillend geïnterpreteerd worden.

Tijdens je tienerjaren ben je op zoek naar jezelf en is je identiteit nog niet zo sterk ontwikkeld. Je bent nog volop op zoek naar wie je bent en wat je graag wil. In veel gevallen kan deze zoektocht een depressie in de hand werken. Verder komt het ook vaak voor dat je je onzeker voelt als tiener en dat je daarom extra vatbaar bent voor depressie. Kortom, in de tienerjaren is het belangrijk om voldoende aandacht te spenderen aan eventuele symptomen van depressie.

Depressie test jongere: de symptomen van depressie bij jongeren

De symptomen van depressie bij tieners of jongeren zijn als volgt:

  • Overheersende negatieve of sombere stemming
  • Geen zin meer om te lachen, zelfs als iets heel grappig is
  • Afzondering of isolement
  • Moeite met het kanaliseren van emoties
  • In zichzelf keren bij meisjes
  • Agressief gedrag, zowel verbaal als fysiek, bij jongens
  • Fysieke tekenen zoals snijden, zelf mutilatie
  • Geen toekomstdoel meer
  • Zelfmoordneigingen

Depressie test jongere: hoe behandel ik depressie bij jongeren?

Als jongere is het belangrijk om je depressie zo snel en effectief mogelijk te behandelen, aangezien depressie meestal een litteken nalaat. Dit wil zeggen dat de kans groter wordt dat deze depressie opnieuw de kop opsteekt. Zeker jongeren zijn heel vatbaar voor het hervallen in een depressie.

Er bestaan verschillende vormen van behandeling, zoals medicatie of psychotherapie. Een therapie die zich zeer effectief bewezen heeft bij depressie is cognitieve gedragstherapie. Om zwaardere depressies aan te pakken is het dus aangewezen om langs te gaan bij een psycholoog of psychiater.

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, om de stap naar hulpverlening kleiner te maken. Het programma heeft zich reeds effectief bewezen in de behandeling van lichtere depressies en kan ook als aanvulling werken op therapie bij een psycholoog of psychiater.

Depressie test jongere: doe de test

Om te weten of jij als jongere kans hebt om een depressie te ontwikkelen, doe hier de gratis depressie test. Deze zal je vertellen in welke mate jij een depressie doormaakt.