De meeste van jullie is zijn vroeger gepest geweest. Sommige mensen ondervinden hier nog steeds de gevolgen van, andere mensen hebben de periode achter zich gelaten. Pestgedrag kan een groot litteken veroorzaken op mensen, die het slachtoffer zijn geweest van pestgedrag. Soms ben je jaren nadien nog steeds op zoek naar de reden van het pestgedrag. Maar is er eigenlijk wel een oorzaak? Is er een reden waarom jij het slachtoffer bent geweest van pestgedrag en andere mensen niet?

Er bestaan verschillende beweegredenen waarom kinderen zowel als volwassenen pesten. Desondanks persoonlijke meningen heeft pesten weinig te maken met onvolwassenheid, maar eerder met een gemis van bepaalde zaken.

Pestgedrag om eigen problemen te compenseren?

Een van de meest frequente redenen is om eigen problemen thuis te verdoezelen. Zo gebeurt het dat mensen, die fysiek geweld gebruiken in pestgedrag zelf ook slachtoffer zijn van fysiek geweld. Kleine kinderen reproduceren namelijk het gedrag van belangrijke rolmodellen, waar ouders ook bijhoren. Deze kinderen denken dan dat fysiek geweld acceptabel gedrag vormt, omdat hun ouders het ook doen. Daarnaast zoeken kinderen en volwassenen soms een 'slachtoffer' waar zij moeilijke en onverwerkte gevoelens op kunnen 'botvieren'. Het is namelijk niet altijd evident om te weten hoe om te gaan met onacceptabel gedrag van ouders, broers of zussen of partners.

Pestgedrag om een machtsstrijd te vereffenen?

Pestgedrag heeft vaak ook de functie zich superieur te voelen, omdat ze een laag zelfbeeld hebben. Kinderen en volwassenen, die thuis een vorm van mishandeling ondergaan, voelen zich erg machteloos. Het feit dat zij vervolgens kunnen triomferen op iemand anders uit de klas of of op het werk geeft hen een goed gevoel. Op die manier voelen ze zich niet zo nietig, wat de mishandeling hen kan doen voelen.

Als conclusie kunnen we stellen dat pestgedrag vaak gebaseerd is op een gebrekkige kennis omtrent omgaan met problemen, zich machteloos voelen en frequent zelf het slachtoffer zijn van pestgedrag.

Hoe verwerk ik pestgedrag?

Als je gepest wordt of bent geweest, kan dit een impact blijven hebben op je hedendaags leven. Het kan namelijk moeilijk zijn zo'n periode achter je te laten. Pestgedrag kan bovendien depressieve gevoelens oproepen. Hier kan het programma van Mijn Kwartier je bij helpen! Het online zelfhulpprogramma begeleidt je iedere dag in het aanpakken van depressiviteit, angst en stress.

Wil je graag testen in welke mate jij depressie, stress of angst ervaart? Leg dan hier de gratis zelftest af!