Voorkomen migraine op basis van geslacht?

Migraine is een aandoening die meer vrouwen dan mannen treft. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer 2 à 10% van de mannen migraine heeft. Het percentage van vrouwen dat aan migraine lijdt is echter hoger. Maar liefst 5 à 25% van de vrouwen lijdt aan migraine. Geslacht heeft dus een invloed op het voorkomen van migraine.

Voorkomen migraine bij kinderen?

Naast geslacht is leeftijd ook een belangrijke indicator van het voorkomen van migraine. Het is namelijk zo dat migraineaanvallen minder voor lijken te komen bij de leeftijdsgroep van 50 en hoger. Er is echter weinig geweten over de gemiddelde leeftijd, waarop migraine voor de eerste keer voorkomt. Ook kinderen kunnen migraineaanvallen krijgen. Sommige kinderen van 10 jaar klagen namelijk over migraine, wat het voorkomen van migraine bij kinderen bevestigt. Je zou denken dat het voorkomen van migraine bij kinderen eerder uitzonderlijk is. Het tegendeel is echter waar. Zo deed een Schots team onderzoek naar het voorkomen van migraine bij kinderen. Uit dit onderzoek bleek dat 11% van de onderzochte kinderen tussen 5 en 15 jaar gediagnosticeerd konden worden met migraine.

Migraine of spanningshoofdpijnen?

Naast migraine bestaat er ook zoiets als spanningshoofdpijnen. Hierbij ervaar je hoofdpijn doordat je spieren opspannen. De aanhoudende spanning van je spieren kan dus na een tijdje hoofdpijn veroorzaken. Meestal zijn het de nekspieren die spanningshoofdpijnen veroorzaken.

Wat zegt dit nu over het voorkomen migraine? Wel, het is namelijk zo dat spanningshoofdpijnen en migraine vaak samen voorkomen. 62% van de mensen met migraine hebben ook last van spanningshoofdpijnen. Omgekeerd is het voorkomen echter minder. Zo ervaart slechts 25% van de mensen, die spanningshoofdpijnen ervaren, ook migraine. We kunnen hieruit concluderen dat migraine een ziekte is die niet noodzakelijk aangeboren moet zijn. Ze kan namelijk na een tijdje ook ontstaan als er verschillende risicofactoren van migraine bij elkaar komen.

Waarom hebben nu meer mensen met migraine last van spanningshoofdpijnen dan visa versa? Dit kan iets te maken hebben met de psychologische oorzaken van migraine. Ten eerste is migraine een ergere vorm van spanningshoofdpijnen. Daarom zal het langer duren eer je last hebt van migraine dan van spanningshoofdpijnen. Daarenboven heeft stress veel te maken met het ontstaan van spanning, net zoals met het ontstaan van migraine. Aangezien mensen met migraine vatbaar zijn voor stress, kan het zijn dat zij, voorafgaand aan een aanval, last hebben van spierspanning.