Net zoals bij andere ziektes zijn er ook een aantal diagnostische criteria waaraan je moet voldoen eer men van migraine mag spreken. Hieronder vind je de criteria per diagnose van migraine. Er bestaan namelijk twee soorten migraine, ieder voorzien van zijn eigen diagnose. Zo zal je hier een diagnose migraine zonder aura en een diagnose migraine met aura kunnen terugvinden.

Diagnose migraine zonder aura?

Om te mogen spreken van een diagnose migraine zonder aura moeten ten minste 5 aanvallen voldoen aan volgende criteria:

1. De aanvallen moeten minstens 4 uur en maximum 72 uur duren, in geval ze onbehandeld of niet succesvol behandeld zijn.

2. De hoofdpijn moet

 • Eenzijdig zijn
 • Een kloppend of bonzend gevoel geven
 • Matig tot ernstig je dagelijkse activiteiten verstoren
 • Erger worden bij een lichamelijke inspanning of bij vermijding van lichamelijke inspanning.

3. De hoofdpijn moet samengaan met minstens één van volgende symptomen:

 • Braken
 • Misselijk zijn
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid.

4. Om te mogen spreken van een diagnose migraine zonder aura mogen bovenstaande symptomen niet veroorzaakt worden door een andere aandoening of een andere medische verklaring. 

Diagnose migraine met aura?

Naast een diagnose migraine zonder aura bestaat er ook een andere vorm van migraine: migraine met aura.

Om te mogen spreken van een diagnose migraine met aura moeten minstens 2 aanvallen voldoen aan volgende criteria:

1. Het aura bestaat uit minstens 1 van volgende symptomen:

 • Visuele symptomen, zoals zwarte vlekken
 • Sensorische symptomen, zoals tintelingen
 • Tijdelijk stoornis van het spreken.

2. Er moeten ten minste 2 van volgende symptomen aanwezig zijn:

 • Dubbelzijdige visuele problemen en/of sensorische problemen aan één kant van het lichaam
 • Het intenser worden van minstens 1 aura symptoom gedurende 5 minuten en/of het opvolgen van verscheidene aura symptomen in 5 minuten.

3. Ieder aura symptoom dat ervaren wordt, heeft een duur van ongeveer 5 minuten en overstijgt het uur niet.

4. De hoofdpijn die ervaren wordt, voldoet aan de criteria 1-3 bij diagnose migraine zonder aura. De hoofdpijn manifesteert zich tijdens het aura of volgt het aura op binnen het uur. 

5. De hoofdpijn kan niet toegeschreven worden aan een andere stoornis of andere medische verklaring.