De wereld bestaat uit verschillende culturen en maatschappijen. In de westerse maatschappij wordt er de laatste decennia veel aandacht besteed aan geestelijke gezondheidszorg, waaronder depressie valt. Maar zou dit nu ook het geval zijn in andere culturen? Erkennen moslims of boeddhisten ook depressie als psychische stoornis? Hieronder geven we het voorkomen van depressie.

Voorkomen van depressie wereldwijd

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) leiden ruim 350 miljoen mensen ter wereld aan depressie. Depressie is dus een universele stoornis. Ze komt overal ter wereld voor, ongeacht de cultuur of maatschappelijke visie. Uit een studie van UZ Gasthuisberg en het Trimbosinstituut bleek tevens dat depressie per jaar 850.000 doden eist over de hele wereld. Dit voorkomen van depressie is gigantisch!

We weten nu dat depressie overal ter wereld voorkomt, maar is het voorkomen van depressie overal even veel? Zijn er bepaalde landen waar men vatbaarder is voor depressie? Uit hetzelfde onderzoek van het UZ Gasthuisberg en het Trimbosinstituut bleek dat depressie voornamelijk voorkwam in westerse landen. Het overkoepelde voorkomen van depressie voor westerse landen is 14,6%. Dit wil zeggen dat 14,6% van de mensen in westerse landen aan een depressie leiden. Er dient een onderscheid gemaakt te worden, aangezien het voorkomen van depressie veel hoger is voor volgende landen: Frankrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland en de VS. Niet-westerse landen zoals China en Brazilië hadden een voorkomen van depressie van 11,1. Landen zoals India, Mexico en Zuid-Afrika scoorden slechts 10%.

Voorkomen van depressie: verklaring

Deze cijfers liggen toch wel wat uit elkaar, maar wat is daar nu een verklaring voor? Ten eerste wordt depressie vaak niet aankeken als psychische stoornis in sommige landen. Wij geven depressie een psychisch karakter, maar dit is niet in alle landen zo. Andere landen bekijken depressie als een lichamelijke stoornis of als geen stoornis. Depressie wordt nog niet overal gelinkt met de psyche. Sommigen denken dat depressie puur voortkomt uit een lichamelijk letsel of disfunctioneren. Andere landen erkennen depressie totaal niet. In sommige culturen is het nog taboe om aan een depressie te lijden.

Ten tweede kan het verschil in voorkomen van depressie te wijten zijn aan de instelling van de cultuur. In de psychologie worden namelijk twee soorten culturen onderscheiden: de individualistische en de collectivistische cultuur. In de individualistische cultuur wordt de nadruk gelegd op het individu. Hij/zij is een op zich staand element en wil het liefst alleen functioneren. In de collectivistische cultuur is voor het individu weinig plaats. Mensen leven in groepen, dicht bij elkaar. De groepsnormen zijn belangrijker dan individuele normen of wensen. De westerse wereld wordt gekenmerkt door de individualistische cultuur en landen zoals China en Mexico door de collectivistische cultuur. Een verklaring voor het verschil kan zijn dat collectivistische landen meer sociale steun krijgen. Ze zullen sneller praten over problemen, aangezien het belangrijk is voor de groepssfeer. De nadruk ligt hier meer op elkaar steunen dan in individualistische culturen.

Toch dient hier een kritische opmerking gemaakt te worden. Het onderzoek werd namelijk gevoerd met westerse vragenlijsten. Dit kan voor vertekeningen zorgen in niet-westerse landen. Zij kunnen namelijk een andere invulling geven aan depressie, die onze vragenlijsten niet meten.

Mijn Kwartier

Het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier werd ontwikkeld om depressie te behandelen. Na inschrijving bij dit programma, werk je dagelijks 15 minuten aan jezelf en je depressie. Via het internet krijg je oplossingsgerichte vragen en video's met als doel nieuwe inzichten te verwerven. Het is een laagdrempelige manier van hulpverlening, die als op zich staande behandeling of als aanvulling op psychotherapie gebruikt kan worden.

Ben je mogelijks depressief?

Wij hebben voor jou een gratis depressietest ontwikkeld, die je online en anoniem kan invullen. Je beantwoordt een twintigtal stellingen over jezelf. Vervolgens word je integraal doorgestuurd naar een pagina met je scores!