Ik ga je dat met een klein voorbeeldje illustreren. Als een man of vrouw op consultatie komt om te ontwennen van een alcoholprobleem, dan zal de oplossingsgerichte arts of therapeut vragen naar de momenten dat de patiënt wel een beetje controle had op zijn of haar drinkgedrag. Hij zal zich sterk interesseren in hoe de patiënt dit gedaan heeft. Dit doet hij omdat hij ervan uit gaat dat iemand die meer inzicht verwerft in zijn successtrategie, een grotere kans heeft om dit succesvolle gedrag - hoe klein ook in het begin - terug te herhalen in de toekomst. De oplossingsgerichte psycholoog, arts of therapeut zal vooral aandacht geven aan die dingen die de client reeds doet in de richting van zijn eigen doel.

Dit staat in schril contrast met sommige andere vormen van therapie, waar de therapeut zich vooral zal toeleggen op het analyseren van het probleem of van het verleden van de patiënt. De probleemgerichte therapeut gaat ervan uit dat focussen op problemen ze helpt op te lossen. En soms heeft hij gelijk. Dit lukt zeker in een aantal gevallen.

Wat gebeurt er met je zelfvertrouwen tijdens een oplossingsgericht gesprek?

Beeld je eens in dat iemand je een half uur of een uur vragen stelt over al je problemen of mislukkingen? Hoe zal je je na dit gesprek voelen? En hoe zou dit impact hebben op je motivatie om er iets aan te doen? Je komt voorzeker buiten opgeladen met negatieve energie en met minder zelfvertrouwen dan voor je binnen kwam.

Stel je daarentegen eens voor dat je een half uur praat met iemand die enthousiast vraagt naar je successen en talenten? Hoe zal je energie en zelfvertrouwen dan reageren? Reken maar dat de kans dat je buiten komt met de moed om iets van je leven te maken - zeker als je het al moeilijk hebt - veel groter is.

Hoe doet een oplossingsgericht therapeut dat dan?

Een oplossingsgerichte arts, psycholoog, therapeut of andere hulpverlener zal in de eerste plaats goed naar je luisteren zodat hij je begrijpt. Vervolgens zal hij vooral specifieke vragen stellen over je talenten en wat je reeds goed deed. Dit noemt men oplossingsgerichte vragen. Vragen die als antwoord deeltjes van de oplossing wakker maken in de geest van de client.

En hoe werkt een online oplossingsgericht zelfhulpprogramma op het internet dan?

Een goed oplossingsgericht online zelfhulpprogramma zal er vooral op gericht zijn je heel specifieke oplossingsgerichte vragen te stellen. Het doel van die oplossingsgerichte vragen is van je aandacht opnieuw te richten op wat je al kan en wat je al goed doet, zodat je leert (her)ontdekken hoe je die eigen oplossingen in deze specifieke situatie kan gaan toepassen.

Test jezelf op probleemgerichte stress

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je leven, dan kan je jezelf gemakkelijk testen door een eenvoudige test met 21 korte vraagjes in te vullen.

Dr. Paul Koeck