Autisme is alom gekend. Het is een ontwikkelingsstoornis dat andere mensen vaak herkennen door 'vreemd' gedrag. Kinderen en jongeren met autisme krijgen soms vreemde blikken, omdat anderen niet goed snappen waarom ze bepaalde reacties geven. Deze kinderen en jongeren geven andere reacties dan men gewoon is, of wijken soms van de regels af, waar andere kinderen dat niet zouden durven. Als je een vermoeden hebt dat je kind autisme heeft, kan je hier meer lezen over de symptomen van autisme en wat mogelijke behandelingsvormen zijn.

Autisme symptomen: symptomen van autisme

Als hoofdkenmerk van autisme is er het verlaagd IQ. We kunnen niet van autisme spreken als het IQ van het kind normaal is. We kunnen spreken van een  verlaagd IQ als het IQ onder de 80 is. Dit wil zeggen dat het kind of de jongeren vaak meer moeite heeft om bepaalde dingen aan te leren dan andere kinderen.

Als tweede symptoom wordt autisme gekenmerkt door moeite met communicatie. Kinderen en jongeren met autisme vinden het vaak moeilijk om nieuwe mensen aan te spreken of om vriendschappen te onderhouden. Bepaalde reacties, die deze kinderen geven, kan door anderen als 'niet passend bij de context' worden ervaren. Deze kinderen en jongeren hebben vaak moeite met het begrijpen van impliciete regels, omdat veel regels in communicatie niet uitdrukkelijk vermeld worden. Veel van deze regels worden vaak zomaar aangenomen, en kinderen leren door hun ontwikkeling heen wat sociaal aanvaardbaar is en wat niet. Hier hebben kinderen met autisme het dus moeilijk mee.

Verder vinden kinderen en jongeren met autisme het moeilijk zich flexibel op te stellen. Eens ze bepaalde regels kennen, is het moeilijk voor hen om te snappen waarom daar vanaf geweken wordt. Het is toch de regel om om 12 uur te eten, dus waarom eten we dan om kwart na 12?

Autisme symptomen: behandeling van autisme

In een behandeling van autisme symptomen, is het nuttig om ook andere psychologische mechanismen mee aan te pakken. Stress kan bijvoorbeeld de autisme symptomen verergeren. Door deze stress aan te pakken, kan het zijn dat de autisme symptomen afnemen en dat het kind of de jongeren minder moeite mee ondervindt met communicatie of flexibiliteit. Het online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier helpt kinderen en jongeren met autisme deze stress te verminderen en aan te pakken. Vanaf 13 jaar kan je het programma volgen, mits je ouders hier en daar een woordje uitleg geven.

Autisme symptomen: doe de stresstest!

Om te weten te komen in welke mate stress een invloed kan hebben op jouw symptomen, kan je de gratis stresstest van Mijn Kwartier doen!