De evolutie van online therapie en stressbegeleiding

Meer en meer mensen gebruiken het internet om naar oplossingen te zoeken voor medische of psychologische problemen zoals depressie. Voor het bestaan van internet zagen we in onze artsenpraktijk frequent patiënten die de stap naar therapie pas waagden, enkele jaren nadat hun huisarts hen het adres van een therapeut had gegeven. De drempel was groot. Anno 2011, merken we dat een deel van deze stresslijders tegenwoordig wel naar een oplossing zoeken via het internet. Dat was ook de reden waarom wij samen met enkele collega's in binnen- en buitenland, het initiatief namen om online oplossingen te voorzien via het internet: online therapie voor stressgebonden aandoeningen zoals burn-out, angst, spanning of depressie.

Wat is het verschil tussen online therapie en online zelfhulp?

De grens valt moeilijker te trekken dan vroeger. De moderne geneeskunde ontdekt dat veel problemen genezen kunnen worden door online zelfhulp zonder medische interventie. Vroeger bestond dit fenomeen niet. Natuurlijk blijft het belangrijk dat de patiënt zijn arts consulteert om samen te onderzoeken welke vorm van hulp aangewezen is. Soms is een combinatie van online zelfhulp met therapie of zelfs medicatie nodig.

Misschien is het woord therapie voor online therapie niet meer de juiste benaming omdat online therapie veel therapeutisch nuttig werk verricht maar zich toch buiten de setting van een praktijk afspeelt, dus zonder medisch onderzoek. Dat is de reden waarom we iedereen die online therapie overweegt, aanraden om dit met hun huisarts te bespreken.

Online therapie wordt door sommige mensen gezien als een conversatie via chat. Anderen zien online therapie als een communicatie via e-mail.

De manier waarop wij het zagen, toen we het concept "Mijn Kwartier" ontwikkelden, is dat we mensen in de eerste plaats een online zelfhulp therapie wilden aanbieden, die ze 24/7  kunnen volgen, en waar ze indien ze wensen ook een gesprek of conversatie kunnen aanvragen via e-mail, telefoon of chat. Doch dit zonder die begeleiding te verplichten. De meeste mensen hebben voldoende aan een goede zelfhulp online therapie. Slecht een deel onder hen, vraagt naar een aanvullende begeleiding via het internet.

Welke toepassingen voor online therapie of online zelfhulp bestaan er?

Online therapie behandelt angst

Angstige mensen hebben één heel sterke troef: ze zijn over het algemeen perfectionistisch aangelegd. Dus als ze dingen doen, doen ze het goed. Dit is erg dankbaar voor het volgen van online therapie in de vorm van een zelfhulpprogramma. Want ze zullen over het algemeen het programma trouw en gedisciplineerd volgen en toepassen. En diegenen die dit zo gedisciplineerd doen zijn natuurlijk dankbare klanten. Hun problemen smelten als sneeuw voor de zon omdat ze toepassen wat werkt. Vooral het gebruiken van anti-piekeroefeningen en specifieke technieken scoort heel goed bij deze mensen.

Soms kan een aanvullend gesprek nuttig zijn bij diegenen waar de "angst voor de angst" al jaren de overhand neemt. Bij hen is zoals ik in een ander artikel al schreef, de schrik dat de angst later ooit nog zal terugkomen dominant. In deze subgroep kan een aanvullende online communicatie helpen om hen te ondersteunen in het relativeren van die angst voor de angst, tot ook deze angst verdwijnt.

Online therapie lost depressie op

Bij depressieve patiënten helpt online therapie in de vorm van zelfhulp heel goed op voorwaarde dat ze het programma blijven volgen, ook op die dagen dat ze zich moedeloos voelen. Dit kan soms een probleem zijn. Daarom ontwikkelden we in "Mijn Kwartier" een aparte module waar de deelnemer een vriend of familielid kan uitnodigen om hen te ondersteunen tijdens dit proces. Het programma zal dit familielid dan begeleiden in het volhouden van dit programma door aanmoediging, feedback en ondersteuning. Naast de familie, nodigen wij de huisarts uit om zijn patiënt gedurende deze moeilijke periode op te volgen en te ondersteunen tot de depressieve patiënt zich beter begint te voelen en de motivatie vanzelf komt. Het oplossen van een echte depressie duurt meestal toch enkele weken vooraleer de patiënt de eerste tekenen van beterschap voelt. Antidepressieve medicatie heeft 2 à 3 weken of zelfs langer nodig voor het eerste effect merkbaar is. Bij online therapie gaat dat soms iets sneller, maar je moet toch rekenen dat je minimaal 10 dagen nodig hebt vooraleer de eerste tekenen van verbetering merkbaar kunnen zijn. Dus in die periode kunnen die mensen om extra begeleiding via e-mail of chat te vragen.

Stress of spanning oplossen door online therapie

Andere vormen van stress of spanning verbeteren goed bij online therapie. Natuurlijk is ook hier de discipline om elke dag een kwartiertje in jezelf te investeren van belang, maar meestal is dat niet zo problematisch als er geen depressieve of lusteloze gevoelens aanwezig zijn. En wat we zien is dat bij veel mensen het verminderen van algemene stress of spanning, leidt tot een vermindering van hun angsten of depressieve gevoelens.

Burn-out behandelen met online therapie

De meeste mensen die overwerkt en uitgeblust geraken en aan burn-out lijden, moeten eerst begrijpen wat er aan de hand is. Hun huisarts of onze gratis test (de online stressmeter op deze website), kunnen daarbij helpen. Eens ze weten wat er hen overkomt en hun besluit vast staat dit te overwinnen, is online therapie een goede oplossing omdat ze elke dag een kwartiertje begeleid worden door het programma. Dit is voor hen een opluchting omdat je dan niet moet wachten tot je afspraak met je arts of therapeut volgende week. je voelt dat je elke dag een stapje vooruit kan zetten. Het online therapieprogramma helpt hen dag op dag een klein stapje verder te zetten om uit hun vermoeide toestand te geraken.

Als je twijfelt of je lijdt aan een of andere vorm van stress, angst, spanning, burnout of zelfs depressie, doe dan de gratis online stresstest even, want die laat je toe om in minder dan 5 minuten in te schatten waar je staat. Dan kan je nadien met je arts overleggen welke vorm van therapie jij verkiest: online therapie of offline therapie.

Natuurlijk, zoals bij elke vorm van therapie, hangt jou resultaat voor een groot deel af van hoeveel prioriteit jij geeft aan het oplossen van je probleem. Jij kiest hoe intensief je van het programma wil gebruik maken. En samen met je arts en onze stressmeter, kan je evalueren of online therapie voor jou volstaat, of eventueel aangevuld moet worden met andere vormen van hulpverlening.

Zelftest bij stress, angst, spanning, burn-out of depressie

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je problemen, dan kan je dat eenvoudig testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes in te vullen.

Dr. Paul Koeck