Autisme is één van de meeste bekende ontwikkelingsstoornissen naast ADHD. Soms wordt de term autisme te snel gebruikt, dus wat houdt autisme nu precies in? En belangrijk: wat zijn de kenmerken van autisme? Dit artikel omschrijft wat de kenmerken van autisme zijn en somt ook mogelijke behandelingen op. Verder zijn er ook andere psychologische mechanismen die een invloed kunnen hebben op de symptomen van autisme. Deze worden ook beschreven in dit artikel.

Kenmerken autisme: symptomen van autisme

Als hoofdkenmerk wordt autisme gekenmerkt door een verlaagd IQ. Om van een verlaagd IQ te kunnen spreken, moet je een IQ van 80 of lager hebben. Zonder dit symptoom kan er geen sprake zijn van autisme. Het is dus een belangrijk symptoom. Verder hebben mensen met autisme veel moeite met communicatie. Ze vinden het moeilijk om nieuwe mensen aan te spreken, of omringd te zijn door veel mensen. Mensen met autisme hebben het namelijk moeilijk met regels in gesprekken of om hun impulsiviteit onder controle te houden. Zo snappen ze bijvoorbeeld niet goed dat als de leerkracht iets vraagt, ze niet meteen iets mogen zeggen. Ze vraagt toch iets, dus waarom zo ik er niet op mogen antwoorden? Als de leerkracht dan zegt dat ze stil moeten zijn, vinden ze het moeilijk om in het midden van hun uitleg te stoppen. Dit leidt ons tot een volgend symptoom van autisme. Ze hebben het moeilijk met flexibiliteit. Als je dus gestopt wordt door de leerkracht, is het moeilijk om in het midden te stoppen. Naast de moeite met sommige regels, hebben ze het moeilijk met flexibiliteit, wat het dagelijkse leven voor mensen met autisme soms moeilijk kan maken.

Kenmerken autisme: behandeling

Vaak kan stress kenmerken van autisme verergeren. Denk maar aan een gesprek met iemand nieuw. Als je stress hebt, kan dat ervoor zorgen dat het gesprek nog moeilijker wordt of dat je nog meer verkeerde dingen zegt. Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma dat je helpt bij het aanpakken van stress, depressie en angst. Het kan je dus hepen bij het aanpakken van stress bij autisme en je zo helpen in het verminderen van je symptomen.

Kenmerken autisme: doe de stresstest

Als je wil weten in welke mate stress jouw kenmerken van autisme kan beïnvloeden, kan je de gratis stresstest doen! Deze test vertelt je wat jouw stressniveau is. Na het invullen van de test, krijg je meteen jouw persoonlijke scores!