Als je op dit artikel terecht komt, wil dit waarschijnlijk zeggen dat je graag iets zou bijleren over angst of dat je ‘gegoogeld’ hebt op angst . Er zijn veel verschillende mechanismen die ervoor zorgen dat angst ontstaan, blijft bestaan en op andere situaties, elementen in je leven een invloed zal beginnen hebben. In dit artikel wordt uitgelegd wat irreële angst is en hoe je jouw angst kan aanpakken.

Angst? Irreëel of niet?

Angst was niet altijd irreëel. Vroeger, toen onze samenleving nog niet zo veilig was als nu, kwamen mensen vaak in aanraking met gevaarlijke situaties. Ze moesten soms snel reageren om te kunnen overleven als ze een roofdier tegen kwamen. Reële angst is dus als je bang bent voor iets dat inderdaad ervoor kan zorgen dat je niet langer leeft. Als gevaar dus levensbedreigend is, is gevaar reëel. Maar angst is tegenwoordig steeds vaker irreëel. We worden bijna nooit met situaties geconfronteerd die daadwerkelijk levensbedreigend zijn. Het kan inderdaad wel zijn dat een job belangrijk is voor je leven, of het belangrijk is dat je die trein op tijd haalt, maar ze zullen er niet voor zorgen dat je ophoudt met bestaan als het niet gaat zoals je wil. Irreëel gevaar is dus gevaar, dat je lichaam interpreteert alsof je met een roofdier oog in oog staan, maar er eigenlijk geen rede is tot angst. Bijvoorbeeld: sommige mensen durven niet langer buiten te komen. Het buiten komen op zich is niet levensgevaarlijk. Vaak weten mensen met angststoornissen dat hun gevaar helemaal niet reëel is, maar toch is het voor hen moeilijk om anders te reageren op de situaties, die hen angst inboezemen.

Angst? Ik pak het aan!

Hoe kan je jouw angst nu aanpakken of behandelen? Mijn Kwartier ontwikkelde een programma, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie, dat deelnemers helpt in het aanpakken van hun angst. Het programma helpt je in het creëren van nieuwe persoonlijke gewoontes, zodat ook je vooruitgang na het programma behouden blijft.

Angst? Doe de angsttest!

Wil je weten of er bij jou sprake is van irreële angst? Doe dan hier de gratis online angsttest, die je jouw niveau van angst zal vertellen!