Er verscheen vandaag een artikel in de Standaard waarin een psychotherapeut zijn/haar kijk gaf op de mensheid en zijn/haar beroep. Wat naar voor kwam was dat er in de hedendaagse maatschappij erg veel kan gebeuren. We verwonderen ons soms over verhalen van andere mensen en wat deze mensen allemaal wel al niet hebben meegemaakt. Je kan het je soms zelfs niet inbeelden, toch is het reeds iemand overkomen.

Daarnaast gaf de psychotherapeut ook zijn/haar kijk op therapie. Daarbij werd beschreven dat mensen naast leed ook over erg veel veerkracht beschikken en dat deze veerkracht erg kan helpen in het begeleiden van mensen die lijden aan mentale stoornissen. Dit is ook toepasbaar op de behandeling van depressie. Depressie komt vaak voort uit een emotionele schok, die maakt dat het moeilijk is verder te gaan met je leven, blij te zijn met je leven en het goede te zien in het leven. Dit maakt dat mensen met depressie somber zijn, geen initiatief nemen, zich vaak afzonderen, geen toekomstvisie hebben,....

Depressie behandelen? Enkele basisprincipes

Als je lijdt aan depressie, wil dit niet zeggen dat je zwakker bent dan andere mensen die niet lijden aan depressie. In sommige omgevingen bestaat het vooroordeel dat enkel zwakkere mensen vatbaar zijn voor depressie. Dit is niet waar. Iedereen heeft kans om een depressie te ontwikkelen. Veel hangt af van hoe je omgaat met moeilijke situaties die mogelijk een emotioneel trauma kunnen uitlokken. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met je te distantiëren van een negatieve gebeurtenis in je leven en je daarop reageert door er de hele tijd over te piekeren, is de kans veel groter dat je een depressie ontwikkelt dan iemand die professionele hulp zoekt, praat met mensen of gaat sporten,... Dit wil niet zeggen dat je zwak bent, maar het piekeren is op lange termijn veel zwaarder voor geest en lichaam dan over je problemen praten of te gaan sporten.

Daarnaast spreken we ook van veerkracht. Veerkracht komt voor uit de elementen in je leven waar je kracht uit kan putten. Dit kan gaan van jouw persoonlijke eigenschappen tot vriendschappen en zelfs hobby's. In je leven zijn er namelijk minder prettige dingen, die op je wegen, en dingen waar je kracht uit kan halen. Als er op een gegeven moment te veel van deze negatieve elementen in je leven aanwezig zijn, is de kans des te groter dat je een depressie ontwikkelt. Zo zal iemand die ontslagen wordt en daarnaast ook net door een echtscheiding gaat, meer kans hebben op een depressie dan iemand die ontslagen wordt, maar wel veel mensen rondom zich heeft om op terug te vallen.

Depressie behandelen? Hoe behandel je depressie?

Depressie behandelen bestaat er dus in meer veerkracht in je leven te bouwen, zodat je kans op depressie minder groot wordt en zodat de symptomen van depressie in intensiteit afnemen. Bovendien helpt het op zoek te gaan naar wat jou gelukkig maakt, hier meer van in te bouwen en negatieve gewoontes, zoals bijvoorbeeld piekeren, te verminderen. Zo maak je plaats voor positieve, ondersteunende gewoontes, waarop je vervolgens kan terugvallen in depressie behandeling en depressie preventie.

Mijn kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat ontwikkeld werd door artsen en psychologen en gebruik maakt van deze technieken om je te begeleiden bij depressie behandelen. Gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische en oplossingsgerichte technieken, helpt het programma je dagelijks van thuis uit depressie symptomen te verminderen en meer veerkracht in je leven in te bouwen.

Depressie behandelen? Doe de depressie test!

Wil je graag weten in welke mate depressie symptomen je dagelijkse leven beïnvloeden en jij dus geholpen kan worden bij depressie behandelen? Doe dan hier de gratis depressie test en ontdek vandaag nog hoe jij je depressie kan aanpakken!