Depressie kan zich uiten op veel verschillende manieren. Daarom is er ook geen standaardbeeld van mensen die depressie hebben. De een heeft overwegend een sombere bui, de ander is voornamelijk vermoeid,.... Zeker de symptomen die niet zo kenmerken zijn voor depressie, kunnen hard van elkaar verschillen. Zo kunnen mensen met depressie last hebben van een laag zelfbeeld en kunnen anderen black-outs krijgen. Er bestaat geen 'standaardstempel' over depressie.

Depressie test: Hoe herken ik het?

Depressie wordt in het algemeen herkend door een langdurige, sombere stemming en vermoeidheid. Dit is eerder een psychische vermoeidheid dan een lichamelijke vermoeidheid. We hebben onze hersenen namelijk zo uitgeput dat we geen zin meer hebben om nog veel inspanning te leveren. Mensen met depressie verkeren namelijk vaak in een aanhoudende staat van piekeren over zichzelf. Doen ze het wel goed genoeg? Hebben ze niets verkeerd gezegd?.... Je hersenen worden daardoor overbelast en krijgen de kans niet meer om naar oplossingen te zoeken. Je zit namelijk zo in het patroon van 'herkauwen', dat je gedachten het oplossingsgerichte deel overslaan. Dit 'herkauwen' zal na een tijd leiden tot sombere gedachten en onzekerheid over zichzelf.

Depressie test: is depressie voor iedereen hetzelfde?

Mensen zijn eigen wezens met hun eigen waarden, normen, achtergrond,.... Wat depressie in stand houdt, is ook niet bij iedereen hetzelfde. Zo kunnen de problemen zich vooral op het werk bevinden, of voornamelijk in de partnerrelatie. Hieronder zullen we de meest voorkomende symptomen van depressie opsommen, zodat je voor jezelf al eens kan zien wat op jou van toepassing is en wat niet.

Depressie test : test je symptomen

 • neerslachtig humeur
 • ongeïnteresseerd zijn/geen plezier maken
 • sterk vermageren of verdikken
 • frequent slaperig
 • zich opgewonden of slapjes voelen
 • vermoeidheid of gebrek aan energie
 • overdreven gevoel van waardeloosheid.
 • schuldgevoel
 • verminderd denk- en concentratievermogen
 • spijsverteringsklachten
 • gewichtsveranderingen
 • vage klachten

Ondanks er veel verschillende patronen van depressie zijn, zijn dit de meest voorkomende symptomen. Afhankelijk van een interactie tussen verschillende mechanismen, zal je meer of minder last hebben van één van de bovenstaande symptomen. Daarenboven, als het symptoom aanwezig is, kan het ook verschillende uitingsvormen hebben. Neem nu het symptoom gewichtsveranderingen. Zo kan je bij depressie helemaal geen zin meer hebben om te eten, of net gaan eten omdat je je somber voelt. Het hangt dus af van persoon tot persoon hoe dit symptoom tot uiting komt.

Depressie test: online behandeling

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat gespecialiseerd is in het behandelen van depressie, burn-out, stress en angst. Het wordt wetenschappelijk ondersteund door de oplossingsgerichte en de systeem therapeutische therapie. Dagelijks werk je van thuis uit een kwartiertje aan jezelf aan de hand van dit online programma. Je krijgt vragen, video's en mogelijke modules, die je kan volgen, die je dichter bij jouw doel brengen.

De effectiviteit van Mijn Kwartier werd reeds onderzocht. Volgens een studie gepubliceerd in de Artsenkrant, daalt stress tot 77% na één maand Mijn Kwartier en voelen de deelnemers zich gemiddeld 40% gelukkiger na één maand.

Depressie test : test je symptomen online

Buiten het zelfhulpprogramma, biedt Mijn Kwartier ook een gratis depressie test aan, die je kan vertellen in welke mate depressie bij jou aanwezig is. Deze depressie test neemt een 5-tal minuten in beslag en zal jou vertellen wat jou depressieniveau is.