Er bestaan duizend-en-één behandelingen tegen depressie. Vaak is het moeilijk om te weten welke behandeling nu precies tegen welke soort depressie helpt. We dienen namelijk onderscheid te maken in de graad van depressie. Er bestaan lichtere, matige en ernstige depressies. De behandeling is niet hetzelfde voor iedere vorm. In dit artikel maken we onderscheid tussen een medische behandeling en psychotherapeutische behandeling. Hieronder sommen we kort wat beide behandelingen inhouden en vervolgens vermelden we welke behandeling het best is voor welke vorm.

Medische behandeling

Een medische behandeling bestaat voornamelijk uit het nemen van antidepressiva.  Fluoxetine of Prozac in de volksmond is het meest voorgeschreven geneesmiddel ter wereld (Zimbardo, Johnson & McCcan, 2009). Samen met andere antidepressiva kost dit middel de regering wereldwijd 10 miljard dollar per jaar (Zimbardo, Johnson & McCcan, 2009). We kunnen dus stellen dat er per jaar veel geïnvesteerd wordt in het bestrijden van depressie. Maar hebben deze antidepressiva het gewenste effect op depressie? Ja, uit onderzoek blijkt dat een behandeling gebaseerd op antidepressiva effectief is (DeRubeis et al., 1999). Antidepressiva verkrijgen namelijk een snel effect door het limbische systeem te beïnvloeden. Het limbisch systeem is verantwoordelijk voor de emotieregeling. Antidepressiva werken in op deze emoties, waardoor we een soort verlammend gevoel krijgen. Dit zal maken dat de negatieve gevoelens, verbonden met depressie, onderdrukt worden, wat uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen van de depressie.

Psychotherapeutische behandeling

Een andere soort van behandeling is de psychotherapeutische behandeling. Deze behandeling valt onder de tak van psychologische behandelingen, in tegenstelling tot de medische behandeling. Er zijn verschillende soorten psychotherapeutische behandelingen, bijvoorbeeld de cognitieve behandeling, de systeem therapeutische behandeling..... De vraag is of deze behandelingen ook effectief zijn. Zoals medische behandelingen zijn ook psychotherapeutische behandelingen effectief (DeRubeis et al., 1999). Een psychotherapeutische behandeling focust vooral op de frontale cortex, dat zich met redeneren bezig houdt. Tijdens sessies zal de psychotherapeut mensen helpen positiever en bijgevolg gezonder te leren redeneren. Dit zal een trager effect hebben als antidepressiva. Daarom wordt het ook de bewerking van de trage emotionele baan genoemd (Zimbardo, Johnson & McCcan, 2009).

Vergelijking tussen de twee behandelingen

Uit onderzoek blijkt dat zowel de psychotherapeutische behandeling als de medische behandeling effectief werken (DeRubeis et al.,1999). Dit onderzoek toonde ook aan dat beide interventies even effectief zijn. Deze resultaten gelden enkel wel op korte termijn. Als we de beide methoden gaan vergelijken op lange termijn blijkt dat psychotherapie effectiever is dan de medische behandeling (Zimbardo, Johnson & McCcan, 2009). Wat is nu het meest effectief? Blijkbaar is de combinatie tussen beide behandelingsmethoden het beste (DeRubeis et al., 1999). Ze werken namelijk op andere delen van de hersenen die te maken hebben met depressie. Door deze samenwerking pakken ze depressie beter aan.

Toepassing van behandelingen

Mensen met een lichtere vorm van depressie zijn vooral gebaat bij psychotherapeutische hulp. Hoe lichter de depressie, hoe lichter de hulp. Bij een lichte depressie kan men bijvoorbeeld perfect gebruik maken van online zelfhulp. Als we overgaan naar een matige tot ernstige depressie, is het beter dat er een combinatie van beide behandelmethoden aangeboden wordt. Ook hier kan online zelfhulp het psychotherapeutisch proces ondersteunen.

Ook is er een verschil van behandeling met betrekking tot de oorzaken van depressie. Als een depressie voortkomt uit persoonlijkheids- en omgevingsfactoren, heeft men het meest baat bij een psychotherapeutische behandeling. Hier dient ook rekening gehouden te worden met de ernst van de depressie. Echter, als een depressie ontstaan is vanuit genetica, dan moeten antidepressiva zeker betrokken worden in de behandeling.

Mijn Kwartier

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat ontwikkeld werd door artsen. Zij vinden het belangrijk om beide behandelingsmethoden enigszins te integreren in de online behandeling van depressie. Dit online zelfhulpprogramma zal geen antidepressiva voorschrijven, maar raadt een nauw contact met je arts aan. Zij zullen opvolgen wat je nodig hebt en wat eventueel niet.

Mijn Kwartier begeleidt je dagelijks om een 15-tal minuten aan jezelf te werken. Je krijgt oplossingsgerichte vragen en video's om tot nieuwe inzichten te komen. Deze methode werd door onderzoek reeds bevestigd als effectief te zijn. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat deelnemers zich 40% gelukkiger voelen na 3 weken!

Heb je het gevoel depressief te zijn?

Om te beginnen kan je gratis onze depressietest doen. Deze geeft jou aan het einde van de vragenlijst meteen de resultaten met bijhorende interpretatie.