Als je graag wil praten over wat je dwars zit of als je behoefte hebt aan hulp, is het niet altijd even gemakkelijk om op zoek te gaan naar een psycholoog of psychiater. Je vindt soms niet meteen de informatie die je nodig hebt en, ook al wil je hulp, is het contact leggen met een hulpverlener vaak moeilijk. Daar komt dan nog eens bovenop dat je niet goed weet bij wie je nu terecht kan: een psycholoog of een psychiater? Wat is het verschil eigenlijk? Om je zoektocht gemakkelijker te maken, zullen we hieronder een definitie geven van een psycholoog en een psychiater en het verschil tussen beide uitleggen.

Een psychiater?

Een psychiater is iemand die eerst geneeskunde heeft gestudeerd om zich dan te specialiseren in de psychiatrie. Dit wil eigenlijk zeggen dat een psychiater een dokter is, waarbij je terecht kan voor psychische problemen. Het belangrijkste onderscheid met een psycholoog is dat een psychiater medicatie mag voorschrijven en niet zo’n intensieve training heeft gehad wat communicatietechnieken betreft als een psycholoog. Een psychiater mag dus medicatie voorschrijven en zal veel sneller medicatie als behandeling voorschrijven dan een psycholoog.

Een psycholoog?

Een psycholoog is iemand die een masterdiploma in de psychologie heeft behaald aan de universiteit. Daarenboven hebben veel psychologen zich gespecialiseerd in een bepaalde stroming met bijhorende behandeling. In dat geval spreken we over een psychotherapeut. Een psychotherapeut of psycholoog mag geen medicatie voorschrijven en zal daarom vaak voor een behandeling kiezen die bestaat uit praten. Praten over wat je dwars zit, wat je graag wil bereiken, wat met het probleem samenhangt,….

Psychiater of psycholoog? Een behandeling!

Het is dus je persoonlijke voorkeur dat je kan leiden bij het kiezen van een hulpverlener. Toch zijn er bepaalde syndromen die eerder behandeld worden door medicatie of therapie. In dat geval dien je bij de juiste hulpverlener te zijn voor je behandeling. Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, dat gebaseerd is op psychologische technieken om stress, depressie en angst aan te pakken. Zo kan je dagelijks aan jezelf werken van thuis uit.

Psychiater of psycholoog? Doe de depressietest!

Wil je weten in welke mate je stress, depressie of angst ervaart? Doe dan de gratis depressietest!