Ondanks mentale problemen, waaronder ook depressie valt, steeds meer een acceptabel gespreksonderwerp wordt, schamen nog veel mensen zich over het feit te lijden of te hebben geleden aan depressie. Het kan zelfs voorkomen dat je na een tijdje de nood voelt excuses te moeten beginnen verzinnen, omdat je langdurig afwezig bent, andere mensen vinden dat je je raar gedraagt,... Alles om maar niet te moeten toegeven dat je lijdt aan die 'taboeziekte die in je hoofd zit'.

Een ander fenomeen, dat vaak voorkomt met depressie, is het voorkomen van depressie is de familie van de persoon, die lijdt aan depressie. Is dit toeval? Is dit puur toe te schrijven aan onze genen? En waarom blijft het dan moeilijk voor verscheidene families om het onderwerp aan te snijden desondanks verschillende leden van diezelfde familie lijden aan deze ziekte?

Nurture vs Nature in het ontstaan van depressie

Lange tijd werden bij vele problematieken gedacht dat deze enkel aan ofwel genen ofwel aan omgevingsfactoren toe te schrijven waren. Recente theorieën combineren echter beide ideeën en zeggen dat deze twee factoren samen werken in het ontstaan van mentale problemen; depressie is dus deels toe te schrijven aan genen, maar ook aan omgevingsfactoren zoals het voorkomen van ingrijpende gebeurtenissen, een moeilijke jeugd, een echtscheiding,....

We kunnen de twee dus moeilijk van elkaar scheiden. Het kan voorkomen dat mensen ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis lijden aan een depressie en hier geen enkele tussenkomst van genen in het spel zit. Het kan ook voorkomen dat jonge kinderen reeds depressief zijn, zonder dat er iets ingrijpend of specifiek is gebeurd, waaraan deze depressie toe te schrijven valt. in dit laatste geval zal de component nature, waaronder genen en biologie vallen, meer invloed hebben dan nurture. Mits sterke invloed van één van de twee factoren, kan een depressie ontstaan. Echter in de meeste gevallen zien we dat de twee factoren samen hebben geleid tot het ontstaan van een depressie.

Alle componenten van depressie behandelen!

Verscheidene artikels omschrijven verschillende behandelingen tegen depressie. Deze behandelingsvormen kunnen verschillen naargelang de invloed van de twee factoren hierboven beschreven. Wat al deze behandeling gemeen hebben, is het toepassen van therapeutische technieken om de levenskwaliteit te verhogen.

Mijn kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat werd ontwikkeld door artsen en psychologen. Het begeleidt je dagelijks in het aanpakken van je depressie en bijhorende symptomen door te werken aan:

  • Ongezonde gewoontes. Het programma leert je deze gewoontes herkennen en vervangt deze gewoontes bovendien gradueel door gezonde gewoontes
  • Het verhogen van je psychische kwetsbaarheid, zodat depressie in de toekomst minder kans krijgt.
  • Preventie. Het programma werkt samen met jou aan het herkennen van symptomen van depressie en ook aan mogelijke aanpakken tegen deze symptomen, zodat je in de toekomst gewapend bent.

Depressie test? Test hier je depressie!

Wil je graag weten of jij lijdt aan symptomen van depressie? Wil je graag weten in welke mate depressie jouw dagelijkse functioneren belemmert? Doe dan hier de gratis online depressie test!