Depressie staat gekenmerkt als een psychische stoornis. Het heeft namelijk vooral gevolgen op onze gemoedstoestand en emoties. Depressie wordt gekenmerkt door een aanhoudende trieste houding. Dit is één van de basisvoorwaarden om van depressie te kunnen spreken. Daarenboven hangen lichaam en geest samen. Depressie beïnvloedt de hersenen, maar verder zijn er nog verschillende andere lichamelijke gevolgen van depressie. We sommen hier enkele lichamelijke gevolgen van depressie op.

Hoort hoofdpijn bij lichamelijke gevolgen van depressie?

Hoofdpijn is één van de meest kenmerkende lichamelijke gevolgen van depressie. We piekeren namelijk de hele tijd. Dit zet veel druk op ons hoofd. We voelen ons uitgeput, maar toch zetten we de molen in ons hoofd niet stop. Het kan zelfs zo ver komen dat we een soort van spanningshoofdpijn ontwikkelen. Dit is hoofdpijn, dat voortkomt uit stress en spanning van de nekspieren. Zelfs migraine kan een gevolg zijn van depressie. Deze migraine zal dan voornamelijk uitgelokt worden door overspanning en stress.

Wat is de invloed van depressie op motorische functies?

De vertraging van motorische functies kan één van de lichamelijke gevolgen van depressie zijn. Het kan zijn dat je trager praat of zelfs reageert. Je bent namelijk in een soort apathische staat, waarin alles rondom jou vertroebelt. Je reflexen zullen daarom trager zijn. Bovendien verlies je veel energie. Dit is nog een van de lichamelijke gevolgen van depressie. Hierdoor zal je minder fut hebben om te reageren of te praten. Deze functies zullen dus trager werken.

Zal ik minder behoefte hebben aan seks?

Ja, depressie gaat gepaard met minder behoefte aan seks. Dit valt ook onder lichamelijke gevolgen van depressie. Ons libido verlaagt en we hebben in niets meer zin. Seks doet je goed voelen en terwijl span je jezelf fysiek in. Deze twee functies zijn aangetast bij personen met een depressie.

Mijn Kwartier

Artsen hebben een online zelfhulpprogramma ontwikkeld dat depressie, stress, angst en burn-out aanpakt. Het kan je dus helpen de lichamelijke gevolgen van depressie aan te pakken. Mijn Kwartier werkt dagelijks 15 minuten samen met jou aan je depressie. Je krijgt gedurende het programma video's en oplossingsgerichte vragen, die je helpen nieuwe inzichten te verwerven. Mijn Kwartier helpt je 40% gelukkiger te zijn na 3 weken, zoals blijkt uit onderzoek.

Ik wil testen of ik depressief ben

Als je wil testen of je depressief bent, kan je onze gratis depressietest invullen. Deze meet ook de lichamelijke gevolgen van depressie. Na het invullen van de test, krijg je meteen jouw persoonlijke scores!