Veel patiënten vragen me of je depressie kan genezen zonder medicatie. Ze willen er zelf zonder medicatie bovenop komen. Kan dat? Is dat realistisch?

De lichte depressie

Ja, in veel gevallen wel. Vooral als het om lichtere vormen van depressie gaat, is er geen duidelijk medisch bewijs dat je sneller of beter geneest met antidepressiva.

In de lichte depressie is vooral psychotherapie of online zelfhulp aangewezen. Deze kunnen je helpen om je negatieve gedachten en gevoelens te veranderen, en terug met kleine stapjes je activiteiten in je leven herop te bouwen.

De diepe zware depressie

Neen, het lukt niet altijd. Sommige diepere depressies, vooral als ze al langdurig aanslepen, genezen wel degelijk sneller en beter met antidepressieve medicatie.

Studies tonen aan dat antidepressiva eigenlijk enkel in geval van  een diepe depressie een duidelijke meerwaarde bieden voor de patiënt. Je dient dan samen met je arts of psychiater te zoeken welk antidepressivum bij jou het beste werkt en de minste bijwerkingen heeft. Belangrijk is dan ook om met je arts te overleggen hoe lang je deze medicatie moet blijven doornemen. Als je te vroeg stopt, bestaat immers een risico op herval.

Ook in dit geval is combinatie met therapie of online zelfhulp aangewezen.

De manische bipolaire depressie

Als je echt lijdt aan een duidelijke bipolaire depressie met diepe depressieve episodes, afgewisseld met manische of euforische fasen waarin je onrealistisch denkt alles aan te kunnen, dan heb je bijna steeds medicatie nodig. In dit geval is het bovendien aangewezen je door een psychiater te laten begeleiden om je medicatie op punt te stellen.

Meestal zal je dan Lithium moeten nemen en het probleem is dat Lithium zeer moeilijk te doseren is. Daar heb je echt wel de begeleiding van een gespecialiseerde arts of psychiater voor nodig. Lithium zal meestal gecombineerd worden met een gewoon antidepressivum.

Zelftest bij depressie

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je dagelijkse leven, dan kan je dat gemakkelijk testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes te beantwoorden.

Dr. Paul koeck