Vorige week nam ik deel aan een tweedaags symposium over suicidepreventie. Ik deel enkele belangrijke conclusies met u die me opvielen.

Uit een onderzoek van de nederlandse hoogleraar Prof. Ad Kerkhof,  blijkt dat mensen bij zelfdoding meestal niet de dood als doel hebben. Lees maar:

Prof. Dr. Ad Kerkhof

Bij ondervraging waarom iemand een zelfmoordpoging ondernam, kwamen 2 verrassende hoofredenen naar voor:

  • 78% van de mensen die een zelfmoordpoging ondernamen gaven als reden aan"De situatie was zo ondraaglijk dat ik niets anders wist te doen."
  • 55% van de mensen die een zelfdoding probeerden gaven als reden aan: "Mijn gedachten waren zo vreselijk dat ik van die gedachten af wilde zijn."

Deze conclusie is hoopgevend omdat duidelijk blijkt dat het hoofddoel dus niet was om dood te zijn. Integendeel, de slachtoffers wilden ofwel vaan een vervelende situatie af zijn ofwel van de gedachten die door hun hoofd spookten. De stress die piekeren veroorzaakt, drijft hen tot wanhoop. Piekeren doodt!

Dit is goed nieuws omdat zowel zelfhulpprogramma's als begeleiding kunnen mensen helpen hun negatieve of piekerende gedachten te stoppen of anders met lastige situaties om te gaan. Zo pak je het piekeren aan dat de ondraagbare spanning en stress veroorzaakt die leidt tot wanhoopsdaden.

In het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier, is de meest nuttige interventie die we mensen aanleren, de antipiekeroefening. De antipiekeroefening helpt het piekeren te stoppen dat die ondraaglijke stress veroorzaakt.

Aaron Beck, vader van CBT Dr. Aaron Beck

Op de tweede plaats volgt het inschakelen in het programma van principes uit de  de cognitieve gedragstherapie (CBT) door Aaron Beck en de ...

Albert Ellis vader van REBT Dr. Albert Ellis

Rationeel Emotieve Therapie (RET) van Albert Ellis. Beide therapieën zijn erop gericht  om negatieve gedachten om te leren buigen naar positieve gedachten. Door het veranderen van negatieve of piekerende gedachten, verminderen spontaan de negatieve gevoelens en de neiging tot destructieve gedragingen. Dit pakt piekerstress aan bij zijn worteld.

Om betere oplossingsstrategieën aan te leren om met stress in moeilijke situaties om te gaan, maken we vooral gebruik van princiepes uit de cognitieve oplossingsgerichte therapie.

[caption id="attachment_108" align="alignleft" width="150"]Steve De Shazer grondlegger oplossingsgerichte therapie Steve De Shazer[/caption]

De oplossingsgerichte therapie van Steve De Shazer en zijn vrouw Insoo Kim Berg laat de deelnemers ook toe om rechtstreeks nieuwe en creatieve oplossingen te leren zoeken voor lastige situaties die stress veroorzaken.

Het is een specifieke therapeutische methode om gerichte oplossingsgerichte vragen te stellen die deelnemers helpen nieuwe inzichten te verwereven en oplossingen te zien die ze voorheen over het hoofd zagen.

Natuurlijk is het zo dat mensen tijdens een suicidale periode steeds hun arts moeten raadplegen om samen te overleggen hoe ze zich tegen zichzelf kunnen beschermen.

Zelfhulp is een goede voorbereiding preventief, maar onvoldoende tijdens acute crisissituaties. Op die momenten dient steeds een verantwoordelijke arts ingeschakeld te worden.

Zelftest bij stress

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je leven, dan kan je dat eenvoudig testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes in te vullen.

Dr. Paul Koeck