We hebben er al allemaal van gehoord, de Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD). De meeste mensen kennen deze stoornis als vaak voorkomend bij kinderen, meer bepaald bij kinderen die problemen hebben met leren en stilzitten. ADHD wordt inderdaad gekenmerkt door aandachts- en hyperactiviteitsproblemen, maar het gaat nog veel verder dan dat. Omdat hun lichaam en brein vaak in overdrive gaan, hebben kinderen met ADHD het vaak moeilijk om een plaats te vinden, het gevoel te hebben ergens bij te horen. Bovendien hebben deze kinderen vaak moeilijkheden met het plaatsen van bepaalde emoties.

Kinderen met ADHD worden vaak moeilijk begrepen door andere kinderen, die het raar vinden dat deze kinderen niet stil zitten of altijd de aandacht lijken te trekken. Dit leidt vaak tot pestgedrag, waardoor het kind met ADHD zich vaak nog meer anders voelt dan hij/zij al deed. Bovendien vraagt de omgang met een kind met ADHD om een aangepaste stijl, wat soms voor moeilijkheden kan zorgen.

Ondanks dat kinderen met ADHD zich frequent buitengesloten voelen, hebben zij het vaak moeilijk om over deze gevoelens te praten. Ook tijdens de puberteit gaan deze kinderen verschillende veranderingen door, de ene verandering al gemakkelijker dan de andere. Toch wordt vaak opgemerkt dat deze kinderen moeilijkheden hebben om te zeggen hoe ze zich voelen en een diepgaand gesprek aan te gaan voor langere tijd.

ADHD? Hoe omgaan met emoties?

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma dat kinderen met ADHD kan helpen in het vinden van een gezonde manier om met emoties om te gaan. Door het dagelijkse programma te volgen, leren kinderen meer over de mechanismes achter negatieve emoties en de persoonlijke krachten waaruit zij energie kunnen putten om deze negatieve emoties aan te pakken. We merken graag op dat het programma best gevolgd wordt door kinderen vanaf 12 jaar of door kinderen met een goede woordenschat, mits enige hulp van de ouders.

Negatieve emoties? Doe de test!

Wil je graag weten of jij of je kind last hebben van negatieve emoties, zoals depressie, stress of angst, die je dagelijks leven beïnvloeden? Doe dan hier de gratis test!