Het is nuttig een angst test af te leggen als je denkt dat je aan een angststoornis lijdt. Deze kan je namelijk vertellen welke symptomen van angst je ervaart en zelfs eventueel wat een goede behandeling voor jou kan inhouden.

Het is niet altijd even gemakkelijk te weten wanneer we van een angststoornis mogen spreken. Er bestaan ook verschillende handleidingen die de criteria van een angststoornis beschrijven, maar helaas beschrijven zij niet allemaal dezelfde criteria. We kunnen echter wel algemene symptomen onderscheiden of ons baseren op één bepaald diagnose-instrument.

Tips om een angst test online af te leggen!

Als je op het internet zoekt naar een angst test, zal je waarschijnlijk verschillende testen vinden. Wat je echter in je achterhoofd moet houden is dat niet al deze websites over psychologische kennis beschikken. Iedereen kan tegenwoordig een website aanmaken, waarvoor je niet meteen kennis over het onderwerp moet bezitten. Soms doen mensen zich ook voor als een expert in een bepaald vakgebied, terwijl dit niet zo is. We raden je dus aan voorzichtig te zijn met de informatie die je vindt op het internet.

Daarnaast is het nuttig om te weten dat geen enkele test op het internet een diagnose mag stellen. Zelfs psychologen mogen dit niet. Een diagnose wordt gesteld door een psychiater en op basis van meerdere testen. De kans dat je dus een gevalideerde uitkomst krijgt door één niet wetenschappelijk onderbouwde angst test af te leggen op het internet is dus zeer laag. Wat je wel een grote stap in de juiste richting kan helpen is het afleggen van gevalideerde testen, opdat je reeds een idee hebt over je angst symptomen.

Wetenschappelijk onderbouwde angst test?

Als je op het internet op zoek gaat naar een angst test, moet je opletten wat betreft de wetenschappelijkheid van de test. Net zoals er wetenschappelijke enquêtes bestaan, bestaan er echter ook enquêtes in roddelbladeren; dit geldt ook voor een angst test.

Om je te helpen in het vinden van een onderbouwde angst test sommen we hier enkele testen op die angst meten en tevens gebruikt worden in de psychologische sector. Ze zijn gevalideerd en kunnen je dus een eerlijk antwoord geven.

Angst test aan de hand van een interview?

Er bestaan verschillende categorieën van angst testen. Zo heb je bijvoorbeeld de categorie interview. Dit wil zeggen dat je geïnterviewd wordt omtrent je angst symptomen, waaruit een gekwalificeerde hulpverlener al dan niet een diagnose zal stellen. Voorbeelden van zulke angst testen zijn de MINI en de ADIS.

Angst test aan de hand van zelfbeoordeling?

Naast de categorie interview heb je tevens de categorie zelfbeoordelingsvragenlijst. Bij de testen in deze categorie baseren de resultaten zich op wat jij ervaart en denkt. De angst test wordt dus door jou ingevuld op basis van wat jij denkt te ervaren. Onder deze categorie vallen vaak gebruikte testen zoals de SCL-90, de zelfbeoordelingsvragenlijst en de Hamilton angst schaal. Als je één van bovenstaande angst testen invult, zal je hoogstwaarschijnlijk een gevalideerde diagnose krijgen.

Angst test bij Mijn Kwartier?

Op de website van Mijn kwartier kan je een gevalideerde angst test terugvinden die je meer kan vertellen over je symptomen. Deze test valt onder de categorie zelfbeoordelingsvragenlijsten en zal je dus meer kunnen vertellen over jouw beleving.

Naast angst meet deze test ook nog depressie en stress, opdat jij een volledig beeld kan krijgen van de impact van je angst. Mensen die angst symptomen ervaren, ervaren namelijk vaak ook in hoge mate stress en zelfs depressiviteit als de symptomen blijven aanhouden.

Je kan hier onze gratis online angst test invullen. De test zal een 5-tal minuten in beslag nemen en vertelt je meteen na afloop wat jouw persoonlijke angst score is. Verder krijg je nog gratis extra informatie over hoe deze resultaten te interpreteren, opdat jij des te beter een gepaste hulpverlening kan selecteren.